image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Křest

Svatý křest je základem celého křestanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem.

Každá svátost musí splňovat tři věci: 1. ustanovení od Pána Ježíše; 2. posvátný úkon a 3. milost Boží.

Ad 1) Že Pán Ježíš ustanovil křest, víme z těchto jeho slov: "Jděte, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého" (Mat 28,19).

Ad 2) Kdo křtí musí mít úmysl křtít, lít vodu na hlavu křtěnce a zároveň říkat slova: "Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého".

Ad 3) Křest odpouští dědičný hřích a uděluje milost posvěcující; činí pokřtěného dítětem Božím a údem Církve a vtiskuje duši nezrušitelné znamení křesťana.

Jste-li našimi farníky  a máte zájem o křest vašeho dítěte, navštivte prosím jeden z rodičů, v úředních hodinách naši kancelář. Tam bude s vámi sepsán zápis a kněz se vám pak ozve na termín poučení před křtem.

Prosíme, abyste z organizačních důvodů dbali na vypsané termíny křtů, které jsou uvedeny níže.

Mám zájem o svátost křtu

 
Termíny křtů ve farnosti Český Těšín v roce 2021

ČESKY

POLSKY

17.1. v 11:45 hod.

14.2. v 11:45 hod.

14.3. v 11:45 hod.

11.4. v 11:45 hod.

16.5. v 11:45 hod.

20.6. v 11:45 hod.

11.7. v 11:45 hod.

15.8. v 11:45 hod.

12.9. v 11:45 hod.

10.10. v 11:45 hod.

14.11. v 11:45 hod.

12.12. v 11:45 hod.