děti srdce Fd kostel oltář baldach NSO1 poklek plot fotbal bublina1 Sam

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Svátost manželství

Každá svátost musí splňovat tři věci: 1. ustanovení od Pána Ježíše; 2. posvátný úkon a 3. milost Boží.

Ad 1) Stav manželský ustanovil Bůh již v ráji a Pán Ježíš jej povýšil pro pokřtěné na svátost.

Ad 2) Tuto svátost neuděluje kněz, ale udělují si ji sami snoubenci navzájem. Úkonem je slavnostní slib před svědky.

Ad 3) Svátost manželství je svátost, která posvěcuje muže a ženu k nerozlučnému manželskému životu a dává jim nárok na zvláštní milosti k řádnému konání manželských povinností.

www.manzelstvi.cz

Já (.....) odevzdávám se tobě (.....) a přijímám tě za manžela(ku). 
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím 
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. 
K tomu ať mi pomáhá Bůh.  Amen.