image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Svátost kněžství

Každá svátost musí splňovat tři věci: 1. ustanovení od Pána Ježíše; 2. posvátný úkon a 3. milost Boží.

Ad 1) Z písma svatého víme, že Pán Ježíš dal apoštolům kněžskou moc a apoštolové přenášeli tuto moc na své nástupce.

Ad 2) Kněze světí biskup vkládáním rukou a modlitbou.

Ad 3) Svěcení kněžstva je svátost, kterou se uděluje kněžská moc a nárok na zvláštní milost k řádnému konání kněžských povinností.