děti srdce Fd kostel oltář baldach NSO1 poklek plot fotbal bublina1 Sam

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Svátost smíření

Svátost smíření je svátost, kterou se pokřtěnému odpouštějí hříchy.
Každá svátost musí splňovat tři věci: 1. ustanovení od Pána Ježíše; 2. posvátný úkon a 3. milost Boží.

Ad 1) Pán Ježíš ustanovil svátost smíření takto: "Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou" (Jan 20, 23). A jinde: "Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi" (Mt 16,19).

Ad 2) Svátost smíření se skládá z těchto pěti částí: zpytování svědomí, lítost, předsevzetí, zpověď a dostiučinění.

Ad 3) Ve svátosti smíření se uděluje milost posvěcující tomu, kdo ji ztratil, rozmnožení milosti posvěcující tomu, kdo ji měl a mnoho zvláštních milostí k zbožnému životu.