image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Biřmování

Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn "svátostí uvedení do křesťanského života", jejichž jednotu je třeba uchovávat.
Každá svátost musí splňovat tři věci: 1. ustanovení od Pána Ježíše; 2. posvátný úkon a 3. milost Boží.

Ad 1) V písmu svatém čteme: "Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch Svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha Svatého" (Sk. ap. 8,14-17; 19, 6). Apoštolové to mohli činit jen proto, že měli k tomu moc a rozkaz od Pána Ježíše.

Ad 2) Biskup (výjimečně kněz) maže biřmovance křižmem na čele a říká přitom: "Jméno příjmi pečeť darů Ducha svatého".

Ad 3)Významem svátosti biřmování je zvláštní vylití Ducha svatého, jak bylo kdysi uděleno apoštolům v den Letnic. V důsledku toho přináší vzrůst a prohloubení křestní milosti:

  • hlouběji zakořeňuje biřmovaného do Božího synovství
  • pevněji jej spojuje s Kristem
  • rozmnožuje v něm dary Ducha svatého
  • dokonaleji jej spojuje s církví
  • poskytuje biřmovanému zvláštní sílu Ducha svatého, aby šířil a bránil víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové, aby statečně vyznával Kristovo jméno a aby se nikdy nestyděl za Kristův kříž.