image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pomazání nemocných

olioilOznamujeme, že v našem farním kostele bude možnost přijetí svátosti pomazání nemocných při mši sv. v sobotu 20.10.2018 v 10:00 hod. Před touto mši sv. bude možnost přistoupit také ke svatosti smíření. Srdečně zvene všechny starší a nemocné.
Ti kteří nebudou mít možnost přijít do kostela, mají možnost to oznámit na faře, nebo v přihlášce, a po domluvě je kněz navštíví doma. Prosíme všechny, aby na toto pomazáni přinesli vyplněnou přihlášku, ktará je k dispozici v kostele, nebo zde.