DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pomazání nemocných

olioilOznamujeme, že v našem farním kostele bude možnost přijetí svátosti pomazání nemocných při mši sv. v sobotu 20.10.2018 v 10:00 hod. Před touto mši sv. bude možnost přistoupit také ke svatosti smíření. Srdečně zvene všechny starší a nemocné.
Ti kteří nebudou mít možnost přijít do kostela, mají možnost to oznámit na faře, nebo v přihlášce, a po domluvě je kněz navštíví doma. Prosíme všechny, aby na toto pomazáni přinesli vyplněnou přihlášku, ktará je k dispozici v kostele, nebo zde.

Předběžná přihláška k Biřmování 2019


Symbol DS 01Biřmování
zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha svatého, aby nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil náš svazek s církví, aby nás mnohem pevněji připoutal k jejímu poslání a pomáhal nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy. KKC 1316
 

Biřmován může být ten, kdo dosud nebyl biřmován, je pokřtěn, přijal 1. sv. přijímání a je ochoten se na přijetí této svátosti řádně připravit, kdo chce žít jako katolický křesťan a chce tuto svátost dobrovolně přijmout. Ke svátosti biřmování se může přihlásit ten, kdo dokončil základní školu.

Tuto vyplněnou předběžnou přihlášku prosím odevzdejte do neděle 23. 9. 2018 v sakristii nebo na faře (můžete také vhodit do poštovní schránky).