image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Společnost sester Ježíšových

SSJ

Je to řeholní Společnost pro ženy, které Bůh svou milostí povolal k věrnému následování Krista rozjímavým životem v činnosti.

Společnost je jednou z odpovědí na potřebu dnešní doby. Podle přání církve přispívá k rozkvětu řeholního života jednak rozvíjením vlastního duchovního života a také snahou pomáhat mladým lidem v hledání jejich osobního vztahu k Bohu a životní cesty. Péči o duchovní život a úzký vztah ke Kristu považují sestry za něco základního a zásadního ve svém způsobu života. Nejvyšším životním pravidlem je pro ně věrné následování Krista podle evangelia, k němuž se zavazují sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. V životní orientaci napomáhají sestrám především osmidenní ignaciánské exercicie.

SSJ se od ostatních řeholních společností liší především tím, že nemá žádná vlastní apoštolská díla a ani o ně neusiluje. Sestry vykonávají práci odpovídající jejich odbornému vzdělání, například v oblasti školství, zdravotnictví nebo v různých službách v církvi. Žijí v malých sesterských komunitách, kde se snaží vytvářet společenství, v nichž je především hledán a milován Bůh. Oblékají se prostě a jednoduše.

Pokud máte zájem o více informací ohledně SSJ, můžete být zde přesměrování na jejich stránky.