image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

MAŠTIP

Maštip je název pro skupinku studentů a pracujících lidí, kteří ve svém volném čase připravují různé aktivity pro děti, které se konají o víkendech nebo v průběhu týdne o letních prázdninách.

Něco málo z historie…

Po jednom sobotním výletě, který nebyl zaměřen na zdolávání vysokého vrcholu, ale spíše na zábavě v horské přírodě, se zrodil v jedné hlavě nápad: uspořádat celý týden prázdnin v podobném stylu. „Tvůrce“ této myšlenky se o svůj nápad podělil na patřičných místech a nápad byl schválen. A tak příprava prázdninového týdne mohla začít: program, výlety, hry, atd. Vedoucími se stali kamarádi onoho „tvůrce myšlenky“ a lidé, kteří již měli nějaké zkušenosti s pořádáním akcí pro děti. A tak se stal skutečností první, tehdy ještě poněkud stroze nazvaný „Přífarní tábor“, a to v srpnu roku 2004. Týden proběhl rychle jako vítěz cílovou čárou, vedoucí byli nadšeni úspěchem akce a chtěli nějak pokračovat… a tak začalo občasné setkávání vedoucích za účelem přípravy dalších akcí.

Proč zrovna název Maštip…

Každá organizace, skupinka nebo sdružení, které něco pořádá, má nějaký název, proto také my jsme se museli pojmenovat. Padaly různé pestré návrhy. Nápad, který byl nakonec přijat, zněl: „vytvořit název z počátečních písmen nás vedoucích!“ A tak se i stalo. Vzniklo slovo MAŠTIP.

Naše akce

Přífarní tábor = přífarňák

Je to týden v průběhu letních prázdnin plný her, výletů, zpívání, modlitby, tvořivosti i potřebného vyřádění se. Každý den se sejdeme na určeném místě a večer si pak rodiče děti vyzvednou. Program je přibližně následující: v pondělí a pátek jsme na faře a jejím okolí, úterý a čtvrtek patří výletu do hor a středa je vyhrazena návštěvě turistické nebo kulturní zajímavosti v regionu. Páteční večer patří účastníkům, rodinám a přátelům MAŠTIPu, kteří se nejprve sejdou na mši svaté, po níž následuje závěrečný táborák s krátkým programem.

Popřifarňákové setkání

Nedělní nebo sobotní odpoledne určené nejenom pro účastníky přífarňáku, ale všechny děti, které si chtějí něco zahrát a sejít se s kamarády. O svačinku, tzn. buchty, se starají vedoucí a tím i tajně mezi sebou soupeří, která dobrůtka bude mít mezi dětmi největší úspěch.

Misijní výlet na Filipku

V sobotu ráno se sejdeme na nádraží v Českém Těšíně a vyrážíme vlakem do Hrádku, odkud již vlastními silami a s růžencem v ruce stoupáme na vrchol Filipky. Výstup je doplněn hrami nebo aktivitami. Sestupujeme do Návsi a vlakem se vracíme zpět domů.

Adventní a postní rekolekce

V průběhu půstu i adventní doby je to den (obvykle sobota), ve kterém se děti mohou více přiblížit Bohu a strávit jej s kamarády. Dopoledne je věnované krátké přednášce na téma zvolené vedoucím knězem a následným rozebíráním daného tématu ve skupinkách. Odpoledne je prostor pro svátost smíření. Na adventních rekolekcích vyrábíme vánoční ozdoby na „Maštipácký“ stromeček do kostela. V době postní se účastníme křížové cesty. Na obou akcích nesmi chybět hraní her a zpěv. Den je zakončen mši svatou spolu s rodiči.

Rekolekce pro prvokomunikanty

Jak již samotný název napovídá, tato akce je určená dětem, které v průběhu roku přistoupí k prvnímu svatému příjímání. Ve skupinkách se děti naučí pracovat se zpovědními zrcadly a mají možnost promluvit si ve zpovědní místnosti s knězem.

Dětský karneval

V karnevalové sezóně se děti jednoho nedělního odpoledne sejdou v nejrůznějších maskách, obvykle na nějaké téma, například pohádkové postavy, pyžamová párty a podobně. Uvítají je MAŠTIPáci scénkou a pak již následuje tradiční Polonéza a aktivity, které patří ke karnevalu, jako např. výběr nejoriginálnější masky, tanec, jídlo, soutěže, hry.

Dále MAŠTIP vypomáhá při organizování Farního dne, event. jiných akcí.