image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Fatimský apoštolát

 

Modlitební společenství Světového apoštolátu Fatimy(WAF)

  • ve farnosti Český Těšín

Ve farnosti Český Těšín působí modlitební skupina Světového  apoštolátu Fatimy(WAF) s vědomím duchovní správy v úzkém spojení s regionálním vedením a národním centrem v Koclířově.

- každou první sobotu v měsíci:

  • v 16,00 hodin jste zváni do sálky pod faru na formační setkání členů, seznámení se s duchovním slovem z národního centra WAF ČM Fatimy Koclířov
  • v 16.45 hodin pak již v kostele probíhá společná modlitba s rozjímáním růžencových tajemství,  a po té účast na mši svaté v 17,30 hodin.

- každou první neděli v měsíci (po 1.pátku)
od 14-15 hodin ve farním kostele probíhá  společná adorační hodina s modlitbou růžence

Rádi přivítáme mezi sebou všechny, kteří chtějí naplňovat  poselství Fatimy a kterým je blízká modlitba svatého růžence.

V čem spočívá APOŠTOLÁT  členů hnutí ?

Světový apoštolát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí v různých místech světa a následují zásady hnutí. Minimum vyžadované pro členství ve WAF je slib:

  • každý den nabízet oběti, které vyžadují každodenní povinnosti
  • Denně se modlit pět desátků svatého růžence a rozjímat o jeho tajemstvích
  • Nosit hnědý škapulíř Panny Marie Karmelské nebo medailku Panny Marie Karmelské na znamení připomenutí osobního zasvěcení Panně Marii
  • První ssmíření a přijmout svaté přijímání, pomodlit se 5 desátků svatého růžence a prodlévat 15 minut při jeho rozjímání.

Naše milá Paní, která jsi nás ve Fatimě ujistila –
Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí

                                                    oroduj za nás !

Kontaktní osoba za region: Ostrava-východ:
 Jana Machandrová tel.mob.605 983 218, Český Těšín