image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Společenství chval Český Těšín

Společenství chval Český TěšínMotto:  "Víme, že  Duch svatý v církvi je, ale není špatné občas se s Ním i setkat." (Jožka Neruda)

"Křesťanské společenství je duchovní rodina, která je na společné cestě a má společné směřování, je to místo, kde dostáváme podporu, rosteme a jsme oporou pro druhé. Je to naše největší rodina, místo setkávání a dar Boží. Je to místo, kam se těším, kde nejsem sám a kde skrze druhé ke mně promlouvá Bůh." (Z odpovědi na otázku co je to společenství, září 2015)  

Jsme  otevřeným ekumenickým křesťanským společenstvím vycházejícím z proudu charismatické obnovy.

Ve školním roce se scházíme každou středu v 18:45 hod. v areálu řimskokatolické fary v Masarykových sadech v Českém Těšíně v tzv. sálce pod farou.

Každý, kdo čte tuto webovou stránku je srdečně zván.