image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Společenství chval Český Těšín

Společenství chval Český TěšínMotto:  "Víme, že  Duch svatý v církvi je, ale není špatné občas se s Ním i setkat." (Jožka Neruda)

"Křesťanské společenství je duchovní rodina, která je na společné cestě a má společné směřování, je to místo, kde dostáváme podporu, rosteme a jsme oporou pro druhé. Je to naše největší rodina, místo setkávání a dar Boží. Je to místo, kam se těším, kde nejsem sám a kde skrze druhé ke mně promlouvá Bůh." (Z odpovědi na otázku co je to společenství, září 2015)  

Jsme  otevřeným ekumenickým křesťanským společenstvím vycházejícím z proudu charismatické obnovy.

Ve školním roce se scházíme každou středu v 18:45 hod. v areálu řimskokatolické fary v Masarykových sadech v Českém Těšíně v tzv. sálce pod farou.

Každý, kdo čte tuto webovou stránku je srdečně zván.

Společnost sester Ježíšových

SSJ

Je to řeholní Společnost pro ženy, které Bůh svou milostí povolal k věrnému následování Krista rozjímavým životem v činnosti.

Společnost je jednou z odpovědí na potřebu dnešní doby. Podle přání církve přispívá k rozkvětu řeholního života jednak rozvíjením vlastního duchovního života a také snahou pomáhat mladým lidem v hledání jejich osobního vztahu k Bohu a životní cesty. Péči o duchovní život a úzký vztah ke Kristu považují sestry za něco základního a zásadního ve svém způsobu života. Nejvyšším životním pravidlem je pro ně věrné následování Krista podle evangelia, k němuž se zavazují sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. V životní orientaci napomáhají sestrám především osmidenní ignaciánské exercicie.

SSJ se od ostatních řeholních společností liší především tím, že nemá žádná vlastní apoštolská díla a ani o ně neusiluje. Sestry vykonávají práci odpovídající jejich odbornému vzdělání, například v oblasti školství, zdravotnictví nebo v různých službách v církvi. Žijí v malých sesterských komunitách, kde se snaží vytvářet společenství, v nichž je především hledán a milován Bůh. Oblékají se prostě a jednoduše.

Pokud máte zájem o více informací ohledně SSJ, můžete být zde přesměrování na jejich stránky.

Fatimský apoštolát

 

Modlitební společenství Světového apoštolátu Fatimy(WAF)

  • ve farnosti Český Těšín

Ve farnosti Český Těšín působí modlitební skupina Světového  apoštolátu Fatimy(WAF) s vědomím duchovní správy v úzkém spojení s regionálním vedením a národním centrem v Koclířově.

- každou první sobotu v měsíci:

  • v 16,00 hodin jste zváni do sálky pod faru na formační setkání členů, seznámení se s duchovním slovem z národního centra WAF ČM Fatimy Koclířov
  • v 16.45 hodin pak již v kostele probíhá společná modlitba s rozjímáním růžencových tajemství,  a po té účast na mši svaté v 17,30 hodin.

- každou první neděli v měsíci (po 1.pátku)
od 14-15 hodin ve farním kostele probíhá  společná adorační hodina s modlitbou růžence

Číst dál...

Hnutí Modlitby matek

Hnutí Modlitby matek (MM)

Kdo má zájem ochránit a přivést k Bohu své děti, kdo touží po tom, aby děti byly takové,  jaké je Bůh chtěl mít,  je zván zapojit se do modlitebního hnutí, které se pod tímto názvem rozšířilo do více než 80 zemí světa a zaznamenalo mnohé krásné ohlasy a vyslyšení.

Jelikož v naší farnosti několik skupinek modlících se matek již existuje a možná jsou maminky, které by se rády zapojily, uvádíme pár vstupních informací.

MM byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti.

MM jsou spojené s jednoduchostí. K vytvoření skupinky stačí dvě matky, nejvyšší počet je osm. Do MM se mohou zapojit všechny ženy, které mají v srdci místo pro děti jak skutečné, tak duchovní. Jediné, co je potřeba,  je držet se jednoduchých rad napsaných v brožurce a používat modlitby tam napsané. To nás spojuje po celém světě a připravuje naše srdce na chvíli, kdy nabízíme svoje děti Ježíši Kristu. Každý týden je setkání trochu jiné, pokud upřímně prosíme Ducha svatého, aby vedl naše setkání. On zná potřeby každé z nás.

Číst dál...

Vocatio

MAŠTIP

Maštip je název pro skupinku studentů a pracujících lidí, kteří ve svém volném čase připravují různé aktivity pro děti, které se konají o víkendech nebo v průběhu týdne o letních prázdninách.

Něco málo z historie…

Po jednom sobotním výletě, který nebyl zaměřen na zdolávání vysokého vrcholu, ale spíše na zábavě v horské přírodě, se zrodil v jedné hlavě nápad: uspořádat celý týden prázdnin v podobném stylu. „Tvůrce“ této myšlenky se o svůj nápad podělil na patřičných místech a nápad byl schválen. A tak příprava prázdninového týdne mohla začít: program, výlety, hry, atd. Vedoucími se stali kamarádi onoho „tvůrce myšlenky“ a lidé, kteří již měli nějaké zkušenosti s pořádáním akcí pro děti. A tak se stal skutečností první, tehdy ještě poněkud stroze nazvaný „Přífarní tábor“, a to v srpnu roku 2004. Týden proběhl rychle jako vítěz cílovou čárou, vedoucí byli nadšeni úspěchem akce a chtěli nějak pokračovat… a tak začalo občasné setkávání vedoucích za účelem přípravy dalších akcí.

Číst dál...

Podkategorie