image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Kaple sv. Antonína v Mostech

 Kaple sv. Antonína v MostechNa místě dnešní kaple sv. Antonína stával dříve kříž. V knize ohlášek českotěšínské farnosti z let 1928-1945 jsou Mosty zmiňovány v souvislosti s tzv. „křížovými dny“, což byla tradiční procesí do polí k požehnání úrody pořádaná po 5. velikonoční neděli. Procesím z farního kostela se přicházelo i v období kolem svátku sv. Antonína. V roce 1934 je v záznamech ohlášek uvedeno také procesí na počátku září k poctě Panny Marie a svatého Antonína. Základní kámen nese datum 11. 4. 1937. V tento den však vzhledem k blátivým cestám po deštích posvěcen nebyl. V záznamech je napsáno, že se posvěcení odkládá na neurčito, avšak skutečné datum tam již uvedeno není. Je možné, že se spojilo s „křížovými dny“ na počátku května.

Kapli posvětil již 20. června 1937 prelát Stanislav Weissmann. Průvod z farního chrámu vycházel po mši svaté začínající v 9 hodin ráno.

V roce 1938 se poprvé konala poutní slavnost ke cti sv. Antonína přímo v kapli v Mostech. Předcházelo jí opět procesí. Odpoledne v 16 hodin byly litanie a svátostné požehnání.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:


neděle 9:00 česky/polsky (další informace v týdenních ohláškách farnosti)

poutní slavnost vždy po svátku sv. Antonína Paduánského
Text vychází z:

„Kniha ohlášek českotěšínské farnosti z let 1938-1945“

TÉMA, Bedřich. Zeměpisná a obyvatelská jména v Mostech u Českého Těšína In: Studie o Těšínsku. 3. Český Těšín: Vlastivědný ústav okresu Karviná, 1974. s. 424-429.