image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ekonomická rada

Po roce od nástupu do farnosti má farář povinnost jmenovat poradní orgán, kterým je Ekonomická rada farnosti. Ke dni 24.11. 2016 byli jmenováni tito farníci:
Ing. Kateřina Pindejová
Ing. Helena Drobisz
Ing. arch. Czeslaw Mendrek
Ing. Ryszard Fajkus
V souladu s předpisy Partikulárního práva ostravsko-opavské diecéze je jmenování členů 1. ekonomické rady na dobu jednoho roku.
Jmenovaným děkuji za ochotu ke spolupráci.