image006 image002 image001 image004 image003 image005 imagek001 imagek002 imagehz005 imagehz003 imagehz004

Ekonomická rada

Po roce od nástupu do farnosti má farář povinnost jmenovat poradní orgán, kterým je Ekonomická rada farnosti. Ke dni 24.11. 2016 byli jmenováni tito farníci:
Ing. Kateřina Pindejová
Ing. Helena Drobisz
Ing. arch. Czeslaw Mendrek
Ing. Ryszard Fajkus
V souladu s předpisy Partikulárního práva ostravsko-opavské diecéze je jmenování členů 1. ekonomické rady na dobu jednoho roku.
Jmenovaným děkuji za ochotu ke spolupráci.