image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 2. týden velikonoční 2021

Týden od 11.4. do 18.4.2021

Možnost sledovat bohoslužby zde.

Neděle

11. 4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7:30

p

O miłosierdzie Boże dla dusz †† z rodzin Niemców i Roszaków oraz dla dusz
w czyśćcu cierpiących

9:00

č

Za Evžena Kocha u příležitosti
30. výročí úmrtí  a za
manželku Marii

10:30

p

Za †† Józefa i Marię Słowików
oraz za żywą i
rodzinę

14:00

p

Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
dla całej rodziny Juroszek i Gazur

16:00

č

Za rodinu Zwierzynovou a Najzarovou

17:30
č

Za farníky

Pondělí

12. 4.

Pondělí po 2. neděli velikonoční

6:45

Za nemocnou Ivetu u příležitosti jejich
50. narozenin a za její drahé s prosbou
o Boží pomoc

Úterý

13. 4.

Sv. Martina I., papeže
a mučedníka

6:45

Za manžela Władysława Goczoka
a
†† rodiče z obou stran

17:30

Za Władysława Zielonkę

Středa

14. 4.

Středa po 2. neděli velikonoční

6:45

Za Hanku Krejčí

17:30

Za †† Emila i Petra Morcinków,
za
†† rodziców Žofię i Josefa Pawelców
i za
†† małżonków Lydię i Bohusza Švrčinów

Čtvrtek

15. 4.

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

6:45

Za żywych i †† członków żywego różańca świętego i ich rodziny

17:30

Za †† Viktorii a Ludvika Gryčových,
†† rodiče z obou stran, †† sourozence
a za živou rodinu

Pátek

16. 4.

Pátek po 2. neděli velikonoční

6:45

Do miłosierdzia Bożego za Anielę Cymorek, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące

17:30

Za †† rodiče Jiřinu a Ladislava Kulhankovi a jejich syna s manželkou

Sobota

17. 4.

Sobota po 2. neděli velikonoční

6:45

Za Helenę Morawcową i jej syna Romana

17:30

Za farníky

Neděle

18. 4.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

č

Za †† Marii a Josefa Vaňkovi, za jejich
syna Miroslava, za †† rodiče z obou stran a za živou a rodinu

9:00

č

Za †† rodiče Marii a Jana Karczmarczykovi a za živou a rodinu

10:30

p

Do miłosierdzia Bożego za męża Antoniego Nożkę i †† rodziców z obu stron

14:00

č

Na poděkování za dar 40 let prožitých v manželství, za všechny milosti, s prosbou o Boží požehnání do dalších společných let

16:00

p

 Za żywą i † rodzinę Hajdukową

17:30
p

Za †† rodziców z obu stron, za żywą rodzinę i za siostrę Martę