image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - Svatý týden 2021

Týden od 28.3. do 4.4.2021
Možnost sledovat bohoslužby zde.Neděle

28. 3.

KVĚTNÁ
(PAŠIJOVÁ)

NEDĚLE

7:30
p

Za parafian

9:00

Za Petra Jelínka a za živou rodinu

10:30

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Janusza z rodziną

14:00

p

Za †† rodziców i wnuczkę

16:00

č

Za †† rodiče, jejich syna Aloise a manžela Stanislava

17:30
č

Za †† rodiče Marii a Rudolfa Vajďákovi, bratra Slavomíra a za živou a rodinu Mrozkovou

Pondělí

29. 3.

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

6:45 č

Za Petru Juráňovou

Úterý

30. 3.

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

6:45

Za †† rodiče Gabzdylovi a Puczokovi ,
a o pomoc pro celou živou rodinu

17:30

Za †† Marię i Rudolfa Konderlów
i
syna Eduarda

Středa

31. 3.

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

6:45

Za †† rodiče z obou stran, †† sourozence a †† z rodiny

17:30

Za żywą i rodzinę Tomankową
i Kubicową

Čtvrtek

1. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK

17:30

P-Č

Za živé a †† kněze, kteří pocházejí
nebo působili v naši farnosti

Pátek

2. 4.

VELKÝ PÁTEK

17:30

Č-P

Velkopáteční obřady

Sobota

3. 4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Velikonoční vigilie

20:00

Č-P

Za dobrodince kostela a spolupracovníky ve farnosti

Neděle

4. 4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

6:00

č

Za živou a rodinu Kabotovou

7:30

č

Za Antonina Golasika u příležitosti
25. výročí úmrtí a za
†† z rodiny

9:00

č

Za Aloise Kuchejdu a †† rodiče
a prarodiče z obou stran

10:30

p

Za rodzinę Głombek i Lasek,
i za
†† i żywych z rodziny

13:00

p

Za żywą i rodzinę Heczków oraz dusze w czyśćcu cierpiące

14:00 č

Za Milana Sroku, †† rodiče z obou stran a za živou rodinu s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie

16:00

p

Za żywą i rodzinę Grocholową
i Hnyluchową

17:30

p

Za parafian

19:00
č

Za †† Jiřího a Věru Šokalovi