image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 5. týden postní 2021

Týden od 21.3. do 28.3.2021
Možnost sledovat bohoslužby zde.


Neděle

21. 3.

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30
č

Za rodinu Stavarskou a Bajtkovou

9:00

Za Josefa Kantora, a na poděkování
za dar života s požehnáním do dalších let
pro celou rodinu

10:30

Za i żyjącą rodzinę Ručkową

14:00
č

Na poděkování Panu Bohu za šťastné dožití 65 let a 45. výročí společného manželského života, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalšího života

16:00
p

Za Bedřicha Stiastnego
i jego
krewnego Alfreda

17:30
p

Za parafian

Pondělí

22. 3.

Pondělí
po 5. neděli postní

6:45 č

O zdraví pro Stanislavu Michnikovou

Úterý

23. 3.

Úterý
po 5. neděli postní

6:45

Za Štěpánku Szotkovou a manžela Jindřicha

17:30

Za †† Elżbietę i Leopolda Brannych,
i ich
†† rodziców

Středa

24. 3.

Středa
po 5. neděli postní

6:45

Za rodinu Černou a Bartošovou,
a za duše v očistci

17:30

W intencji dzieci nienarodzonych
i nieplanowanych oraz ich rodzin z prośbą o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Čtvrtek

25. 3.

Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

6:45

Za Barbarę Mendryla i dusze w czyśćcu cierpiące

16:00
č

O hojnost Božích milosti a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

17:30

Za rodiče Marii a Rudolfa Hajzerovi,
a za živou a
rodinu

Pátek

26. 3.

Pátek
po 5. neděli postní

6:45

Za †† członków Straży Honorowej NSPJ

17:30

Za živé a †† členy svatého živého růžence

Sobota

27. 3.

Sobota
po 5. neděli postní

6:45

W intencji wspólnoty sióstr Jezusowych

17:30

Za Františka Ciompu u příležitosti
1. výroči úmrtí a za jeho rodiče Annu
a Jiřího

Neděle

28. 3.

KVĚTNÁ
(PAŠIJOVÁ)

NEDĚLE

7:30
p

Za parafian

9:00

Za Petra Jelínka a za živou rodinu

10:30

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  o dalsze Boże błogosławieństwo
dla Janusza z rodziną

14:00
p

 Za † rodziców i † wnuczkę

16:00
č

 Za rodiče, jejich syna Aloise a manžela Stanislava

17:30
č

Za †† rodiče Marii a Rudolfa Vajďákovi, bratra Slavomíra a za živou a rodinu Mrozkovou