image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 4. týden postní 2021

Týden od 14.3. do 21.3.2021
Možnost sledovat bohoslužby zde.


Neděle

14. 3.

4. NEDĚLE POSTNÍ

7:30
p

Za †† rodziców z obu stron i dusze
w czyśćcu cierpiące

9:00

Za Josefa Kunze a syna Josefa,
a o zdraví pro celou živou rodinu

10:30

Za Aloise Godulę i małżonkę Valerię,
i
†† synów Augustina i Karla

14:00

p

Za rodzinę Sztefkową z prośbą o dar wiary i życia wiecznego

16:00

č

Za živou a rodinu Carbolovou

17:30
č

Za farníky

Pondělí

15. 3.

Pondělí
po 4. neděli postní

6:45 č

Za Bernarda Onderka a živou rodinu

Úterý

16. 3.

Úterý
po 4. neděli postní

6:45

Za živé a †† členy svatého živého růžence a jejich rodiny

17:30

Za Gabriela Bonka

Středa

17. 3.

Středa
po 4. neděli postní

6:45

O dar zdraví pro vnučku a o požehnání
a klid pro její rodinu

17:30

Za Mariana Palowskiego i za żywą rodzinę Palowskich

Čtvrtek

18. 3.

Čtvrtek
po 4. neděli postní

6:45

Za żywych i †† członków żywego różańca świętego

17:30

Za rodinu Malcharovou a Kaločovou,
a za živou a
rodinu Novákovou
a Nerudovou

Pátek

19. 3.

Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE
PANNY MARIE

6:45

Za †† Josefa i Irenę Martynków,  
jego siostrę Gretę i za dusze w czyśćcu cierpiące

17:30

Za †† rodiče Agnieszku a Józefa Kurzujovi

Sobota

20. 3.

Sobota
po 4. neděli postní

6:45

Za dobroczyńców w czasie kwarantanny

17:30

Za †† Karla a Hildegardu Matuszkovi
a živou rodinu

Neděle

21. 3.

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30
č

Za rodinu Stavarskou a Bajtkovou

9:00

Za Josefa Kantora, a na poděkování
za dar života s požehnáním do dalších let
pro celou rodinu

10:30

Za i żyjącą rodzinę Ručkową

14:00

č

Na poděkování Panu Bohu za šťastné dožití 65 let a 45. výročí společného manželského života, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalšího života

16:00

p

Za Bedřicha Stiastnego
i jego
krewnego Alfreda

17:30
p

Za parafian