image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 5. týden v mezidobí 2021

Týden od 7.2. do 14.2.2021
Možnost sledovat bohoslužby zde.


Neděle

7. 2.

5. neděle v mezidobí

7:30
č

Za manžela Karla Opiola  a vnučku Petru

9:00

Za manžela, †† rodiče, †† sourozence
a o víru pro živou rodinu

10:30

Za małżonka Tadeusza Pszczółkę

17:30
p

Za †† Emilię i Stanisława Szyjów
i ich
†† rodziców

Pondělí

8. 2.

Sv. Josefiny Bakhity, panny

6:45 č

Za členy čtvrteční noční adorace

Úterý

9. 2.

Úterý 5. týdne
v mezidobí

6:45

Za tatínka a †† prarodiče, a o ochranu Matky Boží a duše v očistci

17:30

Za męża Jana i †† rodziców z obu stron

Středa

10. 2.

Památka sv. Scholastiky, panny

6:45

Za Dagmar Ticháčkovou a živou rodinu

17:30

Za †† Agnieszkę i Antoniego Tomica,
i córkę Emilię

Čtvrtek

11. 2.

Panny Marie Lurdské

6:45

Za męża, za rodzinę Sikorową
i o dary Ducha
Świętego dla całej rodziny

17:30

Za †† rodiče Jana a Marii Blštiakovi
a jejich živou rodinu

Pátek

12. 2.

Pátek 5. týdne
v mezidobí

6:45

Za żywych i †† członków świętego żywego różańca i ich rodziny

17:30

Za Alberta Miervu a Adolfa Kantora

Sobota

13. 2.

Sobotní památka Panny Marie

6:45

Z podziękowaniem za dar życia z prośbą

o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego

17:30

Na poděkování za 50 let života dcery 
a 25 let vnučky s prosbou o Boží milosti  do dalších let

Neděle

14. 2.

6. neděle v mezidobí

7:30
p

Za Helenę Kalužową i za żywą
i
rodzinę

9:00

Za Karla Lognera

10:30

Za parafian

17:30
č

Za †† rodiče Andělu a Jana Nogovi,
za
†† rodiče Florentynu a Lea Huczalovi,  a za živou rodinu