image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 3. týden vánoční 2021

Týden od 3.1. do 10.1.2021
Možnost sledovat bohoslužby zde.


Neděle
3. 1.

2. neděle
po Narození Páně

7:30
č

Na poděkování Panu Bohu a Panně Marii za životní jubileum s prosbou o požehnání do dalších let

9:00

Za †† Janu a Josefa Morawiecovy a jejich syna Rudolfa

10:30

Za rodzinę Poloczków i za rodziców
z obu stron

17:30
p

Za parafian

Pondělí
4. 1.

Pondělí po 2. neděli
po Narození Páně

6:45 č

Za †† rodiče Vladislava a Marii Sowovy a duše v očistci

Úterý
5. 1.

Úterý po 2. neděli
po Narození Páně

6:45

Za potracené děti, jejich rodiče a lékaře

17:30

Za †† Elżbietę i Ludwika Kołatków
i
†† z rodziny

 Středa 6. 1.

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

6:45

Za manžela Emila a syna Petra Morcinkovy, †† rodiče Žofii a Josefa Pawelcovy a za živou rodinu

17:30

Za dzieci nienarodzone

Čtvrtek
7. 1.

Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze

6:45

Za żywych i †† członków różańca świętego i dusze w czyśćcu cierpiące

17:30

Na úmysl Společnosti sester Ježíšových

Pátek
8. 1.

Pátek po Zjevení Páně

6:45

Za księdza Adama Ruckiego

17:30

Za Annu Koláčkovou,  jejího manžela a dceru

Sobota
9. 1.

Sobota po Zjevení Páně

6:45

Za Emila Morcinka, †† rodziców,
†† rodzeństwo oraz za żywą rodzinę

17:30

Za †† rodiče Adolfa a Valerii Jaworských, za živou a rodinu Jaworských a Klodových

Neděle
10. 1.

Svátek Křtu Páně

7:30
č

Za farníky

9:00

Na poděkování za obdržené milosti,
za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

10:30

O Bożą opiekę dla syna Daniela i jego całej rodziny oraz o pomyślne rozwiązanie życiowo ważnej dla niego sprawy

17:30
p

Za rodzinę Hennerów