image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad bohoslužeb 3. týden adventní 2020

3. týden adventní od 13.12. do 20.12.2020
Možnost sledovat bohoslužby zde.


Neděle
13. 12.

3.     NEDĚLE
ADVENTNÍ

7:30
p

Za Henrykę Onderek w 8. rocznicę śmierci oraz za jej rodziców i rodzeństwo

9:00

Za Josefa Kunze a syna Josefa
a o zdraví pro celou rodinu

10:30

Za †† Wandę i Dominika Siwków,
za
††  rodziców z obu stron
i o błogosławieństwo dla całej rodziny

17:30
č

Za Vladislava Mrozka, Františku Petrovou a živou a rodinu Mrozkovou

Pondělí
14. 12.

Památka sv. Jana
od Kříže, kněze a učitele církve

6:45 č

Za kněze Antonína Veselého

Úterý
15. 12.

Úterý po 3. neděli adventní

6:45

Za †† Radomíra a Františka Husovy

17:30

Za żywych i †† członków różańca świętego i dusze w czyśćcu cierpiące

Středa 16. 12.

Středa po 3. neděli adventní

6:45

Za Václava Domaslowského

17:30

Za męża Janusza Kapiasa i za dusze
w czyśćcu cierpiące

Čtvrtek
17. 12.

Čtvrtek po 3. neděli adventní

6:45

Za rodzinę Hruškową i  Bělikową

17:30

Za †† rodiče Štěpánku a Vítězslava Lipinovy

Pátek
18. 12.

Pátek po 3. neděli adventní

6:45

O pojednanie w rodzinie i o Boże błogosławieństwo

17:30

Za Zdenku Kluzovou (řeholnici s. Evu) za spásu její duše a za celou živou
a
rodinu

Sobota
19. 12.

Sobota po 3. neděli adventní

6:45

Za Herminę Buchtową

17:30

Za Elišku Žákovou a za živou
a
rodinu

Neděle
20. 12.

4.     NEDĚLE
ADVENTNÍ

7:30
č

Za †† manželé Karla a Martu Pikovy, Paulu Warcopovou, Martu Pospíšilovou a  duše v očistci

Za živou rodinu Dariny Recmanové
a Jana Kubaly, a maminku Kubalovou

9:00

Za †† rodiče Annu a Aloise Kováčovy
a za živou a
rodinu z obou stran

10:30

Dziękczynna za otrzymane łaski
w ubiegłym roku dla całej rodziny oraz
o błogosławieństwo Boże w nowym roku przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny

17:30
p

Za parafian