image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 34. týden v mezidobí 2020

Týden od 22.11. do 29.11.2020
Možnost sledovat bohoslužby zde.

Neděle
22. 11.

Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE

7:30
č

Za †† rodiče Rozálii a Karla Juzofovy

9:00

Za †† rodiče Laníkovy, jejich blízké živé  a zemřelé

10:30

O radość życia wiecznego
dla
†† rodziców Marię i Rudolfa Putzlacherów oraz †† synów Stanisława
i Rudolfa

17:30
p

Za parafian

Pondělí
23 11.

Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka

6:45 č

Na poděkování za 25 let činnosti společenství Modlitby matek v naší zemi

Úterý
24. 11.

Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze,
a druhů, mučedníků

6:45

Za Annu Bockovou, za a živou rodinu Niemczykovou a Glajcarovou

17:30

Za †† Barbarę i Mieczysława Mendryla

Středa 25. 11.

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny
a mučednice

6:45

Za maminku

17:30

Do miłosierdzia Bożego za męża Stanisława Mendreka i jego †† rodziców Franciszka i Annę

Čtvrtek
26. 11.

Čtvrtek 34. týdne
v mezidobí

6:45

Za żywych i ††  członków Żywego Różańca Świętego i dusze w czyśćcu cierpiące

17:30

Za Eduarda Konderlu

Pátek
27. 11.

Pátek 34. týdne
v mezidobí

6:45

Za †† Barbarę i Mieczysława Menrdylów  i dusze w czyśćcu cierpiące

17:30

Za Margot Rozbrojovou

Sobota
28. 11.

Sobotní památka
Panny Marie

6:45

Do Ducha Świętego o nowe powołania kapłańskie i zakonne

17:30

Za Janinu Sikorovou, za živou
a
rodinu

Neděle
29. 11.

1.     NEDĚLE
ADVENTNÍ

7:30
p

Za Irenę Frączek oraz za żywych
i
†† z rodziny

9:00

Za Josefa Bubíka a všechny †† z rodiny Bubíkovy a Wojnarovy

10:30

Z podziękowaniem za otrzymane dary
z prośbą o Boże miłosierdzie i pomoc
dla bliskich żywych i zmarłych

17:30
č

Za farníky