image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 33. týden v mezidobí 2020

Týden od 15.11. do 22.11.2020
Možnost sledovat bohoslužby zde.


Neděle
15. 11.

33. neděle
v mezidobí

7:30
p

Za Pawła Białeckiego, za Pawła Matusznego i za dusze opuszczone

9:00

Za rodinu Šemlovou, Kunzovou  a Sabelovou

10:30

Za parafian

17:30
č

Za manžela Güntra Koudelu
u příležitosti 5. výročí úmrtí,
a za živou a
rodinu z obou stran

Pondělí
16 11.

Sv. Markéty Skotské

6:45 č

Za členy čtvrteční noční adorace

Úterý
17. 11.

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

6:45

Za Vladislava Novotného, za †† rodiče  a sourozence

17:30

Za Eugenię Sztabla w 95.  rocznicę urodzin

Středa 18. 11.

Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

6:45

Za rodinu Madejovou a Grabowskou

17:30

Za męża Milana i rodziców z obu stron

Čtvrtek
19. 11.

Čtvrtek 33. týdne
v mezidobí

6:45

Za żywych i †† członków Żywego Różańca Świętego

17:30

Za †† rodiče Jiřinu a Ladislava Kulhánkovy a jejich syna s manželkou

Pátek
20. 11.

Pátek 33. týdne
v mezidobí

6:45

Za †† Leopolda i Annę Słowików członków Żywego Różańca Świętego

17:30

Na úmysl Společnosti sester Ježíšových

Sobota
21. 11.

Památka Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě

6:45

Za †† małżonków Józefa i Marię Halašków, †† rodziców z obu stron
i za
†† rodzeństwo z obu stron,
i o Bożą opiekę dla całej rodziny

17:30

Za †† manželé Karla a Martu Pikových, Paulu Warcopovou, Martu Pospíšilovou  a duše v očistci

Za živou rodinu Dariny Recmanové
a Jana Kubaly, a maminku Kubalovou

Neděle
22. 11.

Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE

7:30
č

Za †† rodiče Rozálii a Karla Juzofovy

9:00

Za †† rodiče Laníkovy a jejich blízké živé i zemřelé

10:30

O radość życia wiecznego
dla
†† rodziców Marię i Rudolfa Putzlacherów oraz †† synów Stanisława
i Rudolfa

17:30
p

Za parafian