image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 28. týden v mezidobí 2020

Týden od 11.10. do 18.10.2020
Možnost sledovat bohoslužby zde.


Neděle
11. 10.

28. neděle
v mezidobí

7:30
č

Za †† rodiče Annu a Josefa Wybrańcovy  a o Boží požehnání pro rodinu

9:00

Na poděkování za 45 let manželství s prosbou o zdraví a Boží pomoc
do dalších let

10:30

Za †† Marię i Józefa Słowik i rodziców
z obu stron

17:30
p

Za parafian

Pondělí
12. 10.

Sv. Radima, biskupa

6:45 č

Na poděkování za úspěšné dokončení studia s prosbou za uzdravení vztahů v rodině a za duše v očistci

Úterý
13. 10.

Úterý 28. týdne
v mezidobí

6:45

Za †† rodiče z obou stran a o zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu

17:30

Za żywych i †† członków różańca świętego

Středa 14. 10.

Sv. Markéty Marie Alacoque, panny

6:45

Za uzdravení nemocného syna s prosbou  za obrácení a ochranu Panny Marie
pro celou rodinu

17:30

Za wnuczkę Alessię w dniu 13 urodzin
i za całą rodzinę o błogosławieństwo Boże

Čtvrtek
15. 10.

Památka sv. Terezie
 od Ježíše, panny
a učitelky

6:45

Za księdza Wiktora Boczka

17:30

Za †† rodiče Bronislavu a Konstantina Prenglovy

Pátek
16. 10.

Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska

6:45

Za †† Annę i Dominika Carbolów i ich †† troje dzieci

17:30

Za manžela Jana Kočana

Sobota
17. 10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

6:45

Za †† rodziców Góreckich, brata Stanislava i Štefkę Górecką

17:30

K 5. výročí úmrtí Veroniky Szewieczek

Neděle
18. 10.

29. neděle
v mezidobí

Den modliteb
za misie

7:30
p

Za parafian

9:00

Za ukončení pandemie, za všechny zemřelé, nemocné, lékaře a o dary Ducha Svatého pro ty, kteří rozhodují

10:30

Za †† z rodziny Adamków i Pawlików oraz za cała żyjącą rodzinę

17:30
č

Za Helenu Kalužovou
a za živou a
rodinu Kalužovou