image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 21. týden v mezidobí 2020

Týden od 23.8. do 30.8.2020
Možnost sledovat bohoslužby zde.Neděle
23. 8.

21. neděle
v mezidobí

7:30
p

Za parafian

9:00

Za Leopolda Bottu

10:30

Za żyjącą i rodzinę Ručkową

17:30
č

Za sestru Štěpánku Sojkovou a Jaromíra Sojku

Pondělí
24. 8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

6:45 č

Za členy čtvrteční noční adorace

Úterý
25. 8.

Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze
a mučedníka

6:45

Za †† rodiče a prarodiče z obou stran

17:30

Za Tadeusza Pabisia

Středa 26. 8.

Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků

6:45

Za dar víry pro rodinu a ochranu Panny Marie

17:30

Za żywych i †† członków różańca świętego i dusze w czyśćcu cierpiące

Čtvrtek
27. 8.

Památka sv. Moniky

6:45

Za męża Janusza Kapiasa, jego córkę Beatę i †† rodziców

17:30

Za †† rodiče Klusovy a jejich †† dcery Gabrielu a Annu

Pátek
28. 8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

6:45

Do Ducha Świętego o nowe powołania kapłańskie i zakonne

17:30

Za †† rodiče Alžbětu a Rudolfa Kopečkových, za jejich syna Jiřího,
za jejich
dceru Alžbětu a jejich vnuka Jiřího

Sobota
29. 8.

Památka Umučení svatého Jana Křtitele

6:45

Do miłosierdzia Bożego za mamusię Marię Fajkus w 20. rocznicę śmierci
i jej
†† rodziców

17:30

Za Lubomíra Vincoura a celou jeho rodinu

Neděle
30. 8.

22. neděle
v mezidobí

7:30
č

Za rodiče a za celou živou a rodinu Kalužovou a Fojtíkovou

9:00

Za Josefa Kantora a za živou a rodinu Kantorovou a Kurzyszovou

10:30

W intencji dzieci z prośbą o potrzebne dary Ducha Świętego w rozpoczynającym się roku szkolnym

17:30
p

Za parafian