image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 19. týden v mezidobí 2020

Týden od 9.8. do 16.8.2020
Možnost sledovat bohoslužby zde.Neděle
9. 8.

19. neděle
v mezidobí

7:30
p

Za Antoniego Sikorę za niedożytych
89 lat oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9:00

Za Tadeáše Ferugu a za živou
a
rodinu

10:30

Wysławiajcie Pana , bo dobry, bo łaska Jego na wieki. W intencji II rocznicy śmierci Franciszka Franka
oraz
†† Mieczysława i Tadeusza

17:30
č

Za farníky

Pondělí
10. 8.

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

6:45 č

Za †† rodiče a bratra Ševčíkových
a o Boží požehnání, pomoc a ochranu
pro živou rodinu

Úterý
11. 8.

Památka sv. Kláry, panny

6:45

Za Valérii Zajícovou a jejího manžela Andělína

17:30

Za żywych i †† członków różańca świętego

Středa. 12. 8.

Sv. Jany Františky
de Chantal, řeholnice

6:45

 

17:30

Za Tomka Katrušaka i o zdrowie reszty rodziny

Čtvrtek
13. 8.

Sv. Ponciána, papeže,
 a Hippolyta, kněze, mučedníků

6:45

Za panią Annę Ripperową o łaskę powrotu do zdrowia

17:30

Na úmysl Společnosti sester Ježíšových

Pátek
14. 8.

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze
a mučedníka

6:45

Za †† Agatę i Jana Drobiszów

17:30

Za živou a †† rodinu Stalmachovou, Balcarovou, Václavkovou  a  Tadeáše Ruchlewiče

Sobota
15. 8.

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

6:45

Za †† Józefa i Franciszkę Kocurów

17:30

Za †† rodiče Bedřicha a Boženu Ivánkovy a za manžela Jana Bočánka

Neděle
16. 8.

20. neděle
v mezidobí

7:30
č

Za †† babičku a dědečka, Justínu, Jana, Štefana a Jozefínu,  a o zdraví a Boží požehnání pro rodiny Šmatlavovou, Škorvankovou, Tinkovou, Časnochovou

9:00

Za Gerharda Gilla, rodinu z obou stran, duše v očistci, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

10:30

Za †† Wandę i Franciszka Lotter, i wnuka Andrzeja

17:30
p

Za parafian