image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 15. týden v mezidobí 2020

Týden od 12.7. do 19.7.2020
Možnost sledovat bohoslužby zde.


Neděle
12. 7.

15. neděle
v mezidobí

7:30
p

Za ojca Tadeusza Frączka oraz za żywą
i
rodzinę

9:00

Za †† rodiče Janu a Josefa Morawiecovy a bratra Rudolfa

10:30

Za †† Marię, Józefa i Genowefę Hrabiec, ich †† rodziców i o miłosierdzie Boże
dla całej żyjącej rodziny

17:30
č

Za farníky

Pondělí
13. 7.

Sv. Jindřicha

6:45 č

Na úmysl dárce

Úterý
14. 7.

Bl. Hroznaty, mučedníka

6:45

Za †† Marii Szczotkovou, Władysławę Szkanderovou a Annu Pinkasovou

17:30

Za rodzinę Malyjurków i Marjaničów,
o b
łogosławieństwo, dary Ducha świętego, silną i żywą wiarę
i na podziękowanie za Boża opiekę

Středa. 15. 7.

Památka
 sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

6:45

Za duše v očistci

17:30

O wiarę i rozwiązanie trudnych spraw
dla rodziny i bliskich

Čtvrtek
16. 7.

Svátek Výročí posvěcení katedrály

6:45

Za †† Annę i Stanisława Sikorów
oraz ich
†† dzieci i rodziców z obu stron

17:30

Za Annu Piprekovou
a ostatní
příbuzné

Pátek
17. 7.

Panny Marie Karmelské

6:45

Dziękczynna za 61 lat życia z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej

17:30

Za živé a †† členy živého růžence

Sobota
18. 7.

Sobotní památka
Panny Marie

6:45

Za †† rodziców Olgę i Tadeusza Szewieczków

17:30

Za uzdravení maminky z těžké nemoci

Neděle
19. 7.

16. neděle
v mezidobí

7:30
č

Za živou a rodinu Švrčinovou
a Pszczółko
vou a za uzdravení maminky

9:00

Za Annu Biedrawovou při příležitosti výročí 100 let od narození, za celou živou a rodinu a za duše v očistci

10:30

 Za parafian

17:30
p

Za †† rodziców z obu stron,
za
Kristynkę, za babcię i brata