image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - 7. týden velikonoční

Týden od 24.5. do 31.5.2020
Možnost sledovat bohoslužby zde.Neděle
24. 5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30
č

Za farníky

9:00

O ukončení pandemie koronaviru

10:30

Z podziękowaniem za ukończenie studiów lekarskich z prośbą o Boże błogosławieństwo w tym powołaniu

17:30
p

Za †† rodziców Marię i Józefa Raszków
i o miłosierdzie Boże dla całej żyjącej
i
†† rodziny

Pondělí
25. 5.

Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

6:45 č

Za otce Štefana     

Úterý
26. 5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

6:45

Za ††Janu a Aloise Podeszwovy,
za
†† Annu a Pavla Lipowských
a za živou rodinu Lipowskou

17:30

Za Krystynkę

Středa. 27. 5.

Sv. Augustina z Canterbury, biskupa

6:45

Za živé a †† členy svatého růžence
a jejich rodiny

17:30

O dar wiary i nawrócenia dla syna

Čtvrtek
28. 5.

Čtvrtek po 7. neděli velikonoční

6:45

Za Władysława Franka w 3. rocznicę śmierci

17:30

Za zdraví maminky Marie, za syna Vladimíra, a za vnuky a vnučky

Pátek
29. 5.

Sv. Pavla VI., papeže

6:45

Za Władysława Franka w 3. rocznicę śmierci

17:30

Za  Aloise Stenchláka, za duše v očistci,
a o zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

Sobota
30. 5.

Sv. Zdislavy

6:45

Za Emilię i Stanisława Szyjów
i ich
†† rodziców

17:30

Za živou a †† rodinu Mifkovou
a Brannou

Neděle
31. 5.

Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30
p

Za żywych i †† z rodziny Onderków
i Seibertów

9:00

Za manžela Jana a Zuzanu Stenchlých
a za
syna Jana

10:30

Za parafian

17:30
č

Za †† rodiče Pavláskovy, dceru Marii, syna Václava a sestru Marii