image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - 6. týden velikonoční

Týden od 17.5. do 24.5.2020
Možnost sledovat bohoslužby zde.Neděle
17. 5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30
p

Za Felicię Siudową, za męża,
za
siostrę Janę i †† rodziców z obu stron

9:00

Za živou a †† rodinu Martiníkovou, Pfefferovou a Bernatzikovou

10:30

Za parafian

17:30
č

Za maminku Hedviku, za †† rodiče
z obou stran a živou rodinu

Pondělí
18. 5.

Sv. Jana I., papeže
a mučedníka

6:45 č

Za obrácení manžela a syna,
a za duše v očistci     

Úterý
19. 5.

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

6:45

Za Emilii Bačovou členku svatého růžence

17:30

Za Marię Bukušovou,  męża,
i żywą i
†† rodzinę

Středa. 20. 5.

Sv. Bernardina Sienského, kněze

6:45

Za Josefa Kriha k 15. výroči úmrti,
syna Miroslava, †† rodiče z obou stran a celou živou rodinu

17:30

Za †† Marię i Rudolfa Tomanków

Čtvrtek
21. 5.

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

6:45

Za †† Jana i Helenę Puzoňów,
†† Franciszka i Helenę Franków
i za żywą i
†† rodzinę

17:30

Na úmysl Společenství sester Ježíšových

Pátek
22. 5.

Sv. Rity z Cascie, řeholnice

6:45

Za †† członków Straży Honorowej NSPJ

17:30

Za †† rodinu Jarnotovou a Romanovských

Sobota
23. 5.

Sobota po 6. neděli velikonoční

6:45

Za †† rodziców Halinę i Antonia Hess, †† prarodziców Emilię i Teodora Pieczków, wujka Ludwika Pieczkę

17:30

Za Helenu Kalužovou,
za živé a
†† členy rodiny

Neděle
24. 5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30
č

Za farníky

9:00

O ukončení pandemie koronaviru

10:30

Z podziękowaniem za ukończenie studiów lekarskich z prośbą o Boże błogosławieństwo w tym powołaniu

17:30
p

Za †† rodziców Marię i Józefa Raszków
i o miłosierdzie Boże dla całej żyjącej
i
†† rodziny