image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 3. týden v mezidobí 2020

Týden od 26.1. do 2.2.2020Neděle
26. 1.

3. neděle v mezidobí

7:30
p

Za Annę Grocholową członka żywego różańca świętego

9:00

Za farníky

10:30

Za †† Antoniego i Agnieszkę Tomica,
córkę Emilię i Krystynę

17:30
č

Za †† rodiče Františku a Ervína Kozokových

Pondělí
27. 1.

Sv. Anděly Mericiové, panny

6:45

Za Helenu Grzegorzovou,
jejího
manžela, syna, zetě
a
†† vnuka a vnučky

Úterý
28. 1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze
a učitele církve

6:45

Za †† Jindřišku Bodečkovou,
snachu Silvii a zetě Vladimíra Straňáka

17:30

Za Rudolfa Morawca w 1. rocznicę śmierci

Středa
29. 1.

Středa 3. týdne
v mezidobí

7:30

č

Za živou a †† rodinu Kantorovou
a Bělohlávkovou

17:30

p

Za żyjących i †† członków różańca świętego

Čtvrtek
30. 1.

Čtvrtek 3. týdne
v mezidobí

6:45

O uzdrowienie syna

17:30

Za Miroslava Lorence u příležitosti
20. výročí úmrtí

Pátek
31. 1.

Památka sv. Jana Boska, kněze

6:45

Za Władysławę Szkanderową, Annę Pinkasową i Marię Szczotkową

17:30

Za manžela Pavla k nedožitým
80 letům, a
†† rodiče z obou stran

Sobota
1. 2.

Sobotní památka Panny Marie

6:45

Na podziękowanie za 84 lata życia
i prosząc o łaski dla całej rodziny

17:30

Za sestru Marii za vyřešení těžkých problémů a za celou rodinu

Neděle
2. 2.

Svátek Uvedení
Páně do chrámu

7:30
č

Za †† rodiče a sourozence z obou stran,
a za duše v očistci

9:00

Za Jana Kočana

10:30

Za †† Agnieszkę i Alojzego Duławów, ich syna Stanisława, córkę Marię
oraz żywą i
†† rodzinę

17:30
p

Za parafian

Neděle
26. 1.

3. neděle v mezidobí

7:30
p

Za Annę Grocholową członka żywego różańca świętego

9:00

Za farníky

10:30

Za †† Antoniego i Agnieszkę Tomica,
córkę Emilię i Krystynę

17:30
č

Za †† rodiče Františku a Ervína Kozokových

Pondělí
27. 1.

Sv. Anděly Mericiové, panny

6:45

Za Helenu Grzegorzovou,
jejího
manžela, syna, zetě
a
†† vnuka a vnučky

Úterý
28. 1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze
a učitele církve

6:45

Za †† Jindřišku Bodečkovou,
snachu Silvii a zetě Vladimíra Straňáka

17:30

Za Rudolfa Morawca w 1. rocznicę śmierci

Středa
29. 1.

Středa 3. týdne
v mezidobí

7:30

č

Za živou a †† rodinu Kantorovou
a Bělohlávkovou

17:30

p

Za żyjących i †† członków różańca świętego

Čtvrtek
30. 1.

Čtvrtek 3. týdne
v mezidobí

6:45

O uzdrowienie syna

17:30

Za Miroslava Lorence u příležitosti
20. výročí úmrtí

Pátek
31. 1.

Památka sv. Jana Boska, kněze

6:45

Za Władysławę Szkanderową, Annę Pinkasową i Marię Szczotkową

17:30

Za manžela Pavla k nedožitým
80 letům, a
†† rodiče z obou stran

Sobota
1. 2.

Sobotní památka Panny Marie

6:45

Na podziękowanie za 84 lata życia
i prosząc o łaski dla całej rodziny

17:30

Za sestru Marii za vyřešení těžkých problémů a za celou rodinu

Neděle
2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

7:30
č

Za †† rodiče a sourozence z obou stran,
a za duše v očistci

9:00

Za Jana Kočana

10:30

Za †† Agnieszkę i Alojzego Duławów, ich syna Stanisława, córkę Marię
oraz żywą i
†† rodzinę

17:30
p

Za parafian