image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 2. týden v mezidobí 2020

Týden od 19.1. do 26.1.2020


Neděle
19. 1.

2. neděle v mezidobí

7:30
č

Za farníky

9:00

Za Rudolfa Oczadlého a manželku Hildu, a o Boží milosti pro živou rodinu

10:30

Z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze dary dla rodziny Ciahotnych, Adamczyk i Wojtas

17:30
p

Za †† Marię i Albrechta

Ascherowych i ich †† synów

Josefa i Bruna

Pondělí
20. 1.

Sv. Fabiána, papeže
a mučedníka

6:45

Za †† rodiče Emilii a Gustava Morawcovy

Úterý
21. 1.

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

6:45

Za †† Josefa a Helenu Sikorových a celou živou a †† rodinu

17:30

Za †† Annę Pinkas

Středa
22. 1.

Sv. Vincence, jáhna
a mučedníka

7:30

č

Za duše v očistci

17:30

p

Za Danielę Stanek

Čtvrtek
23. 1.

Čtvrtek 2. týdne
v mezidobí

6:45

Za żywych i †† członków różańca świętego

17:30

Za živé a †† z rodiny Tomankových

Pátek
24. 1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa
a učitele církve

6:45

O uratowanie małżeństwa

17:30

Za †† Evu a Josefa Sojkovy
a jejich
†† čtyři děti

Sobota
25. 1.

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

6:45

Za †† Wandę i Emila Filipek oraz †† rodziców Florentynę i Gabriela Pawlus

17:30

Za manžela, a za živou a †† rodinu Kohutovou a Jarnotovou

Neděle
26. 1.

3. neděle v mezidobí

7:30
p

Za Annę Grocholową członka żywego różańca świętego

9:00

Za farníky

10:30

Za †† Antoniego i Agnieszkę Tomica,
córkę Emilię i Krystynę

17:30
č

Za †† rodiče Františku a Ervína Kozokových

Neděle
19. 1.

2. neděle v mezidobí

7:30
č

Za farníky

9:00

Za Rudolfa Oczadlého a manželku Hildu, a o Boží milosti pro živou rodinu

10:30

Z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze dary dla rodziny Ciahotnych, Adamczyk i Wojtas

17:30
p

Za †† Marię i Albrechta

Ascherowych i ich †† synów

Josefa i Bruna

Pondělí
20. 1.

Sv. Fabiána, papeže
a mučedníka

6:45

Za †† rodiče Emilii a Gustava Morawcovy

Úterý
21. 1.

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

6:45

Za †† Josefa a Helenu Sikorových a celou živou a †† rodinu

17:30

Za †† Annę Pinkas

Středa
22. 1.

Sv. Vincence, jáhna
a mučedníka

7:30

č

Za duše v očistci

17:30

p

Za Danielę Stanek

Čtvrtek
23. 1.

Čtvrtek 2. týdne
v mezidobí

6:45

Za żywych i †† członków różańca świętego

17:30

Za živé a †† z rodiny Tomankových

Pátek
24. 1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa
a učitele církve

6:45

O uratowanie małżeństwa

17:30

Za †† Evu a Josefa Sojkovy
a jejich
†† čtyři děti

Sobota
25. 1.

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

6:45

Za †† Wandę i Emila Filipek oraz †† rodziców Florentynę i Gabriela Pawlus

17:30

Za manžela, a za živou a †† rodinu Kohutovou a Jarnotovou

Neděle
26. 1.

3. neděle v mezidobí

7:30
p

Za Annę Grocholową członka żywego różańca świętego

9:00

Za farníky

10:30

Za †† Antoniego i Agnieszkę Tomica,
córkę Emilię i Krystynę

17:30
č

Za †† rodiče Františku a Ervína Kozokových