image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 29. týden v mezidobí 2019

Týden od 20.10. do 27.10.2019


Neděle
20. 10.

29. neděle
v mezidobí
Den modliteb
za misie

7:30
p

Za †† rodziców z obu stron
i za dusze w czyśćcu

9:00

Za †† rodiče Annu a Josefa Vybrancovy
a o Boží ochranu pro celou živou rodinu

10:30

Za †† Elżbietę i Karola Pustówków
i
†† rodziców Gongołów

17:30
č

Za farníky

Pondělí
21. 10.

Bl. Karel Rakouský

6:45

Na poděkování k výročí narození s prosbou o Boží milosrdenství
do dalších let

Úterý
22. 10.

Sv. Jana Pavla II., papeže

6:45

Za bratra a celou rodinu,
a o uzdravení pro paní Kateřinu   

17:30

Za matkę Irenę Frączek

Středa
23. 10.

Sv. Jana Kapistránského, kněze

6:45

Za manžela Ladislava, †† sourozence, rodiče z obou stran, za živou rodinu
a za duše v očistci

17:30

Za żywych i †† członków żywego różańca świętego

Čtvrtek
24. 10.

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

6:45

Do Ducha Świętego o nowe powołania kapłańskie i zakonne

17:30

Za Kristínku

Pátek
25. 10.

Pátek 29. týdne
v mezidobí

6:45

W podziękowaniu za 80 lat życia
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata

17:00

Za †† z rodin Jedzokových a Sikorových

Sobota
26. 10.

Sobotní památka Panny Marie

6:45

Za Danielę Staniek

17:30

Za †† Pavla a Marii Hottovy
a
Alfreda Hottového

Neděle
27. 10.

30. neděle
v mezidobí


7:30
č

Za děti, vnuky a manžela

9:00

Za farníky

10:30

Za Janinę Sikorową oraz żywą
i
†† rodzinę

17:30
p

Za Alojzego Stenchlaka, za rodzinę
oraz dusze w czyśćcu i o zdrowie dla całej rodziny