image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 24. týden v mezidobí 2019

Týden od 15.9. do 22.9.2019


Neděle
15. 9.

24. neděle
v mezidobí

7:30
č

Za †† rodiče Vandu a Dominika Siwkovy a za živou a †† rodinu

9:00

Na poděkování Panu Bohu za projevená milosrdenství v trvaní 35 let manželství s prosbou o Boží požehnání, pomoc
a ochranu, a dar zdraví do dalších let

10:30

Za †† Wandę i Józefa Macura
i
zięcia Andrzeja

17:30
p

Za parafian

Pondělí
16. 9.

Památka sv. Ludmily, mučednice

6:45

O milosti potřebné všem těm, kterým naše rodina ublížila

Úterý
17. 9.

Sv. Kornélia, papeže,
a Cypriána, biskupa, mučedníků

6:45

Aby všichni lidé uvěřili v Ježíše Krista
a tím byly zachovány křesťanské hodnoty
u nás a na celém světě
 

17:30

Za żywych i †† członków różańca świętego

Středa
18. 9.

Středa 24. týdne v mezidobí

6:45

O dar víry pro děti a vnoučata
na přímluvu Panny Marie

17:30

Na podziękowanie za przeżytych 50 lat małżeństwa z prośbą o łaski Boże
do następnych lat oraz za żyjącą
i
†† rodzinę z obu stron

Čtvrtek
19. 9.

Sv. Januária, biskupa
a mučedníka

6:45

Za żywych i †† członków różańca świętego

17:30

O zdraví dětí a vnuků

Pátek
20. 9.

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga
a druhů, mučedníků

6:45

Za †† Otylię i Karola Hyklów

17:30

Za členy živého svatého růžence a jejich rodiny

Sobota
21. 9.

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

6:45

O łaski potrzebne wszystkim tym,
za których się modlimy

17:30

Za †† z rodin Kazikových, Gąsiorových

Neděle
22. 9.

25. neděle
v mezidobí

7:30
p

Za Drahoslava Baču

9:00

Za Josefa Stibora, †† Annu a Václava Stiborovy, a Annu a Jana Bednarzovy,
a za živou a
†† rodinu

10:30

Za parafian

17:30
č

Za Marii Maciąžkovou