image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb 22. týden v mezidobí 2019

Týden od 1.9. do 8.9.2019Neděle
1. 9.

22. neděle
v mezidobí

7:30
č

Za †† rodiče Annu a Adolfa Mynarzovy

a živou rodinu

9:00

Za Antonína Kremeňa a za živou

a †† rodinu z obou stran

10:30

Na podziękowanie za otrzymane łaski

z prośbą o dalszą opiekę

17:30
p

Není mše svatá

Pondělí
2. 9.

Pondělí 22. týdne
v mezidobí

6:45

Za manžela Josefa a †† rodinu z obou stran s prosbou o Boží požehnání
pro živou rodinu

Úterý
3. 9.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže
a učitele církve

6:45

Za tatínka Štefana

17:30

Za †† Hildegardę i Leonarda Bonczek

Středa
4. 9.

Středa 22. týdne
v mezidobí

6:45

Za živé a †† členy svatého růžence

17:30

Za męża Bernarda Onderka

Čtvrtek
5. 9.

Čtvrtek 22. týdne
v mezidobí

6:45

Za †† rodziców Marię i Karola Pinkas
i za
†† synów i wnuka

17:30

Za živé a †† členy živého svatého růžence

Pátek
6. 9.

Pátek 22. týdne
v mezidobí

6:45

W intencji Straży Honorowej NSPJ

17:30

Za Evu Dvořákovou,  její †† rodiče
a sourozence

Sobota
7. 9.

Sv. Melichara Grodeckého, kněze
a mučedníka

6:45

Za Alžbětu a Josefa Starzycznych

17:30

Za živou rodinu Markovou, děti a vnučky a za †† rodiče z obou stran a sourozence

Neděle
8. 9.

23. neděle
v mezidobí

7:30
p

Za †† rodziców z obu stron
i
brata Pawła

9:00

Na poděkování za 40 let manželství

10:30

Za Stefanię Pilarz oraz żyjących
i
†† z rodziny

17:30
č

Za farrníky