image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - 18. týden v mezidobí 2019

Týden od 4.8. do 11.8.2019


Neděle

4. 8.

18. neděle
v mezidobí

7:30
č

Za ++ rodiče Annu a Karla Dittrichovy,

+ bratra Jiřího a za živou rodinu

9:00

Za ++ fundátory církevního majetku

10:30

Za + Ludwika Szotkowskiego

17:30

p

Za parafian

Pondělí

5. 8.

Posvěcení římské baziliky Panny Marie

6:45

Za ++ Marii a Pavla Gembalovy

Úterý

6. 8.

Svátek
Proměnění Páně

6:45

Za ++ z rodiny Honekových

17:30

Za ++ z rodziny Brannych i Sikora

Středa

7. 8.

Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků

6:45

Za uzdravení těžce nemocné osoby

17:30

Za żywych i ++ członków żywego

różańca św.

Čtvrtek

8. 8.

Památka

sv. Dominika, kněze

6:45

Za żywych i ++ członków różańca św.

17:30

Za ++ rodiče z obou stran,

za ++ sourozence a + zeťe Václava

Pátek

9. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

6:45

Na podziękowanie za otrzymane łaski

z prośbą o błogosławieństwo Boże

dla całej rodziny

17:30

Za ++ rodiče Josefa a Annu Karafiatovy

Sobota

10. 8.

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

6:45

O nawrócenie całej rodziny na wiarę katolicką

17:30

Za ++ rodiče Bedřicha a Boženu Ivánkovy a + manžela Jana Bočánka

Neděle

11. 8.

19. neděle
v mezidobí

7:30
p

Za dzieci nienarodzone

9:00

Na poděkování za rodinu s prosbou

o Boží milosti a požehnání

10:30

Za ++ rodziców i prarodziców oraz całą żywą rodzinę Fojtíkową i Kalužową

17:30

č

Za farníky