image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - 12.týden v mezidobí 2019

Olt kostela NSJ

Týden od 23. 6. do 30. 6. 2019Neděle

23. 6.

Slavnost
TĚLA A KRVE PÁNĚ

7:30
č

Za farníky

  9:00

Za UU rodiče Dominika a Vilmu Sciskalovy a U manžela Rudolfa Pilcha a za živou rodinu

10:30

Na podziękowanie za 70. lat życia z prośbą o błogosławieństwo Boże do dalszych lat

17:30

p

Za U Jana Sternberka i jego żywą i UU rodzinę

Pondělí

24. 6.

Slavnost
NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

  6:45

Za U Jana Góreckého a živou a UU rodinu

Úterý

25. 6.

Úterý12. týdne v mezidobí

6:45

Za U sestru Růženu, UU rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

17:30

Za UU rodzinę Sušilową i Pokorną

Středa

26. 6.

Středa
12. týdne v mezidobí

6:45

Za syna Samuela o uzdravení z epilepsie

17:30

Za U męża Waltera Böhma i rodziców z obu stron

Čtvrtek

27. 6.

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

6:45

Za dusze w czyścu cierpiące

17:30

Za U tatínka Štefana

Pátek

28. 6.

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

6:45

Za U Terezię Tomiczek, jej UU rodzieństwo i rodzice

17:30

Za U Alžbětu Žákovou a za živou a UU rodinu

Sobota

29. 6.

Slavnost
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

6:45

Za żywych i UU członków żywego różańca św.

17:30

Na úmysl Společnosti sester Ježíšových

Neděle

30. 6.

Poutní slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

7:30
p

Za UU rodziców Dominika i Wilmę Sciskałów i U Ivana Bukovanskiego oraz za żywą rodzinę z obu stron

  9:00

Za farníky

10:30

Z podziękowaniem za 28 lat małżeństwa Joly i Iwosza Bubików z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata dla nich i całej rodziny

17:30

č

Za UU Vladislava Szczurka a Martina a Dorotku a za živou rodinu