image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - 3. týden v mezidobí

Týden od 27. 1. do 3. 2. 2019

Neděle

27. 1.

3. neděle
v mezidobí

7:30
p

Za ++ Helenę i Józefa Sikorów oraz żywą i ++ rodzinę

  9:00

Na poděkování za 30 let společného života s prosbou o Boží požehnání na přímluvu Panny Marie na další společnou cestu životem

10:30

Za parafian

17:30

č

Za ++ Aloise a Martu Szoltysovy, ++ rodinu z obou stran a za duše v očistci

Pondělí

28. 1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

6:45

Za živé a ++ členy živého sv. růžence

Úterý

29. 1.

Úterý
3. týdne v mezidobí

6:45

Za + Antonii Furťovou a za živou rodinu

17:30

Za ++ Karola i Franciszkę Zielonka i ++ syna Jana i wnuka Władysława

Středa

30. 1.

Středa
3. týdne v mezidobí

6:45

Za + manžela Pavla, rodiče z obou stran a duše v očistci

17:30

O radość wieczną dla ++ Helenę Czeczotka i jej mężów oraz o błogosławieństwo Boże dla żywej rodziny

Čtvrtek

31. 1.

Památka
sv. Jana Boska, kněze

6:45

Za dusze w czyścu cierpiące

17:30

Za + Walfreda Grabovského u příležitosti
12. výročí úmrtí

Pátek

1. 2.

Pátek
3. týdne v mezidobí

6:45

W intencji Straży Honorowej NSPJ

17:30

Za + Hynka Grohmana

Sobota

2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

6:45

Na podziękowanie za otrzymane łaski z okazji urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny

17:30

Za ++ rodiče Marii a Jana Blštákovy a ++ rodiče Jana a Markétu Litworovy a za živou rodinu

Neděle

3. 2.

4. neděle
v mezidobí

7:30
č

Za farníky

  9:00

Na úmysl Společnosti sester Ježíšových

10:30

Za + męża Tadeusza Pszczółkę i ++ rodziców z obu stron

17:30

p

Za żywych i ++ członków różańca św.