image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - 2. týden v mezidobí 2019

Týden od 20. 1. do 27. 1. 2019Neděle

20. 1.

2. neděle
v mezidobí

7:30
č

Za + Žofii a živou a ++ rodinu

  9:00

Na úmysl dárce

10:30

Za Aleksandra z okazji 1. urodzin

17:30

p

Za parafian

Pondělí

21. 1.

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

6:45

Na poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání a zdraví

Úterý

22. 1.

Sv. Vincence,
jáhna a mučedníka

6:45

Za + manžela Ladislava, ++ bratry Ervina a Jana, ++ rodiče z obou stran a za živou rodinu

17:30

Za żywych i ++ członków żywego różańca św.

Středa

23. 1.

Středa
2. týdne v mezidobí

6:45

O dar víry a Boží ochranu pro děti a vnoučata na přímluvu Panny Marie

17:30

Za żywych i ++ członków różańca św.

Čtvrtek

24. 1.

Památka sv. Františka Salezského, biskupa a učitele církve

6:45

Za żywych i ++ członków żywego różańca św.

17:30

Na poděkování za 61 let života a za všechny obdržené milosti s prosbou o další

Pátek

25. 1.

Svátek Obracení svatého Pavla, apoštola

6:45

Za żywych i ++ członków różańca św.

17:30

Za živou a ++ rodinu Fajovou a Baronovou

Sobota

26. 1.

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

6:45

Za ++ Wandę i Emila Filipek oraz ich ++ rodziców z obu stron

17:30

Na poděkování za uplynulý rok a za živou a ++ rodinu Kohutovou a Jarnotovou

Neděle

27. 1.

3. neděle
v mezidobí

7:30
p

Za ++ Helenę i Józefa Sikorów oraz żywą i ++ rodzinę

  9:00

Na poděkování za 30 let společného života s prosbou o Boží požehnání na přímluvu Panny Marie na další společnou cestu životem

10:30

Za parafian

17:30

č

Za ++ Aloise a Martu Szoltysovy, ++ rodinu z obou stran a za duše v očistci