image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - 3. vánoční týden

Týden od 6. 1.  do 13. 1. 2019

Neděle

6. 1.

Slavnost
ZJEVENÍ PÁNĚ

7:30
č

Za dceru Kamilu u příležitosti 40. narozenin s prosbou o zdraví a potřebné milosti Ducha svatého

9:00

Za ++ rodiče Tabačarovy a za duše v očistci

10:30

Za + Danutę Małyjurek i jej + teścia Szymona Małkowskiego

17:30

p

Za parafian

Pondělí

7. 1.

Pondělí
po Zjevení Páně

6:45

Za + maminku Annu

Úterý

8. 1.

Úterý
po Zjevení Páně

6:45

Za živou a ++ rodinu Sowovou

17:30

Za + Marię Haužvicową

Středa

9. 1.

Středa
po Zjevení Páně

6:45

Za + Emila Morcinka a ++ z rodiny

17:30

Na podziękowanie za opatrzność Bożą z prośbą o dalsze dary miłosierdzia Bożego

Čtvrtek

10. 1.

Čtvrtek
po Zjevení Páně

6:45

Za + Danielę Staniek

17:30

Za + Johana Chroboka

Pátek

11. 1.

Pátek

po Zjevení Páně

6:45

Na podziekowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, dar wiary i za dusze w czyścu

17:30

Za ++ Annu Koláčkovou a jejího manžela a za rodinu Bizoňovou a Madejovou

Sobota

12. 1.

Sobota

po Zjevení Páně

6:45

Za chorych i cierpiących i o nawrócenie z nałogu

17:30

Za + Marii Gřegořovou u příležitosti
20. výročí úmrtí, za duše v očistci trpící a za celou živou a ++ rodinu s prosbou o Boží milosti

Neděle

13. 1.

Svátek Křtu Páně

7:30
p

Do miłosierdzia Bożego za ++ Ferdynanda Szturca, jego rodziców i rodzieństwo oraz za żywą rodzinę Szturców

9:00

Za + bratra Jiřího, ++ rodiče Zieloskovy a za ++ rodinu Trombikových

10:30

Dziękczynna za 50 lat małżeństwa z prośbą o zdrowie

17:30

č

Za farníky