DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - 1. a 2. Vánoční týden

Týdny od 23. do 30. 12. 2018 a od 30. 12. 2018 do 6. 1. 2019

Neděle

23. 12.

3. NEDĚLE
ADVENTNÍ

7:30
č

Za + Antonína Golasika, ++ rodiče a ++ z rodiny

9:00

Za živou a ++ rodinu Smelikovou

10:30

Za + Tadeusza Ruchlewicza, ++ Helenę i Franciszka Stalmach oraz żywą i ++ rodzinę

17:30

p

Za parafian

Pondělí

24. 12.

24. prosince

6:45

Za ++ Jana a Agatu Drobiszovy

Vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ

16:00

Za rodiny naší farnosti

22:00

Za těžce nemocného syna Miroslava o Boží pomoc v nemoci

24:00

Za + Jana Trombika i jego ++ rodziców

Úterý

25. 12.

Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ

7:30
p

Za parafian

9:00

Za + Miroslavu Osobovou a za živou a ++ rodinu

10:30

Za ++ Karola i Franciszkę Owczarzy i ich ++ rodziców z obu stron

17:30

č

Za rodinu Štefunkovou s prosbou o dary Ducha svatého a Boží požehnání a ochranu

Středa

26. 12.

Svátek
Sv. Štěpána, prvomučedníka

7:30
č

Za farníky

9:00

Za + otce Štefana

10:30

Za + Józefa Ondriša w rocznicę śmierci

17:30

p

Za + Alojzego Kuchejdę oraz ++ rodziców i prarodziców z obu stron

Čtvrtek

27. 12.

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

6:45

Za + męża Ludwika Szotkowskiego

17:30

Za živé a ++ členy sv. růžence a jejich rodiny

Pátek

28. 12.

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

6:45

Za + Franciszkę Kozokową z okazji
1. rocznicy śmierci i za jej + męża Ervina

17:30

Za ++ rodiče Josefa a Joannu Hawrankovy

Sobota

29. 12.

Pátý den v oktávu Narození Páně

6:45

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie

17:30

Za + bratra Vlastimila Kulhánka, jeho + manželku a rodiče z obou stran

Neděle

30. 12.

Svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa

7:30
p

Za ++ Stanisława i Franciszkę Lorków, ich ++ rodziców i rodzięństwo

9:00

Za rodinu Švrčinovou aby žila na čest a chválu Boha

10:30

Za ++ rodziców Jana i Zuzannę Grocholów

17:30

č

Za farníky

 

Neděle

30. 12.

Svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa

7:30
p

Za ++ Stanisława i Franciszkę Lorków, ich ++ rodziców i rodzięństwo

9:00

Za rodinu Švrčinovou aby žila na čest a chválu Boha

10:30

Za ++ rodziców Jana i Zuzannę Grocholów

17:30

č

Za farníky

Pondělí

31. 12.

Sedmý den v oktávu NAROZENÍ PÁNĚ

6:45

Za + manžela Alfreda Pitermanna

17:30

Za všechny duše

Úterý

1. 1.

2019

Slavnost
MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

7:30
č

Za + manžela Miroslava, ++ rodiče z obou stran a za duše v očistci

9:00

Za + Annu Aksamitovou

10:30

Za żywą i ++ rodzinę Putzlacherów i Buchtów z prośbą o łaski Boże

17:30

p

Za parafian

Středa

2. 1.

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

6:45

K Duchu svatému o nová kněžská a řeholní povolání

17:30

W intencji syna Daniela i jego dzieci za wstawienictwem Matki Boskiej o Bożą opiekę

Čtvrtek

3. 1.

Čtvrtek po oktávu Narození Páně

6:45

Za ++ rodziców z obu stron i za dusze w czyścu cierpiące

17:30

Za ++ Rudolfa a Marii Konderlovy a za živou rodinu Konderlovou

Pátek

4. 1.

Pátek po oktávu Narození Páně

6:45

W intencji Straży Honorowej NSPJ

17:30

Na poděkování za ty, kteří se modlí za nemocnou s prosbou o Boží milosti a požehnání pro ně na přímluvu Panny Marie

Sobota

5. 1.

Sobota po oktávu Narození Páně

6:45

Na podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie o błogosławieństwo Boże

17:30

Za ++ rodiče Valerii a Adolfa Jaworské a za živou a ++ rodinu Klodovou a Jaworskou

Neděle

6. 1.

Slavnost
ZJEVENÍ PÁNĚ

7:30
č

Za dceru Kamilu u příležitosti 40. narozenin s prosbou o zdraví a potřebné milosti Ducha svatého

9:00

Za ++ rodiče Tabačarovy a za duše v očistci

10:30

Za + Danutę Małyjurek i jej + tescia Szymona Małkowskiego

17:30

p

Za parafian