DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - 34. týden v mezidobí

Týden od 25.11. do 2.12.2018


Neděle

25. 11.

Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30
č

Za ++ Karla a Rozálii Juzofovy

9:00

Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let a za živou a ++ rodinu

10:30

Za ++ Marię Knoll i Anzelma Suchanek

17:30

p

Za parafian

Pondělí

26. 11.

Pondělí

34. týden v mezidobí

6:45

Za ++ Jana a Agatu Drobiszovy

Úterý

27. 11.

Úterý
34. týden v mezidobí

6:45

Za + Hedviku Walkovou

17:30

Za + P. Tadeusza Wojnara

Středa

28. 11.

Středa
34. týden v mezidobí

6:45

Za živou a ++ rodinu Škorvánkových

17:30

Za ++ rodzinę Juroszek, Dusza i Szokała

Čtvrtek

29. 11.

Čtvrtek
34. týden v mezidobí

6:45

Za dusze w czyścu cierpiące

17:30

Za ++ Helenu a Josefa Kunzovy a za živou rodinu

Pátek

30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

6:45

Na podziękowanie za 70 lat życia z prośbą o błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata przez wstawienictwo Najświętszej Marii Panny

17:30

Za ++ rodinu Smužovou, Drobiszovou, Gajdovou a Starzycznou

Sobota

1. 12.

Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

6:45

Za ++ syna Zbigniewa, męża Władysława i dusze w czyścu

17:30

Za živou a ++ rodinu Postuwkovou, Pindorovou a Rolikovou

Neděle

2. 12.

1. NEDĚLE
ADVENTNÍ

7:30
p

Za ++ Bolesławę i Remigiusza Gąsiorów i ich + syna Jerzego

9:00

Za farníky

10:30

Za + Henrykę Onderek w 6. rocznicę śmierci i jej ++ rodziców i rodzięństwo

17:30

č

Za + Ernu Labudovou