DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - 18. týden v mezidobí

Týden od 5.8. do 12.8.2018Neděle

5. 8.

18. neděle
v mezidobí

7:30
č

Za farníky

9:00

Za + bratra Vladislava, ++ rodiče a za duše v očistci

10:30

O radość życia wiecznego dla ++ rodziców Marię i Rudolfa Putzlacher i ich ++ synów Stanisława i Rudolfa

17:30

p

Za żywą i ++ rodzinę Ruczkową

Pondělí

6. 8.

Svátek Proměnění Páně

6:45

Za ++ Marii a Pavla Gembalovy

Úterý

7. 8.

Sv. Sixta II., papeže

6:45

Za živé a ++ členy sv. růžence

17:30

Za żywych i ++ członków żywego różańca św.

Středa

8. 8.

Památka
sv. Dominika, kněze

6:45

K Duchu sv. o nová kněžská a řeholní povolání

17:30

Za ++ małżonków Liszkowych i za ich ciężko chorą córkę, jej męża i synów z rodzinami

Čtvrtek

9. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

6:45

Za syna Tomasza w podziękiowaniu za przeżyte lata z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

17:30

Za + Kristýnku

Pátek

10. 8.

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

6:45

Za dusze w czyścu cierpiące

17:30

Za švagrovou Alenu o potřebné Boží milosti

Sobota

11. 8.

Památka sv. Kláry, panny

6:45

Za ++ rodziców i rodzieństwo i za zdrowie duszy i ciała dla całej rodziny

17:30

Za ++ Boženu a Bedřicha Ivánkovy a manžela Jana Bočánka

Neděle

12. 8.

19. neděle
v mezidobí

7:30
p

Za + Ladisława Bukuša, jego + żonę Marię oraz za żywą i ++ rodzinę z obu stron

9:00

Za + Vladislava Nogu, ++ rodiče z obou stran, švagra Antonína Nožku a zetě Emanuela

10:30

Za ++ Marię i Franciszka Gryczów, Jana, Edwarda i Annę Czopników

17:30

č

Za farníky