DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - 11. týden v mezidobí

Týden od 17.6. do 24.6.2018

Neděle

17. 6.

11. neděle
v mezidobí

7:30
p

Za + Antoniego Sikorę, ++ rodzięństwo, rodziców z obu stron oraz dusze w czyścu cierpiące

9:00

Za + Marii Košínovou u příležitosti
1. výročí úmrtí s prosbou o Boží pomoc pro celou jeji rodinu

10:30

Z podziękowaniem za 53 lat małżeństwa z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże

17:30

č

Za farníky

Pondělí

18. 6.

Pondělí
11. týdne v mezidobí

6:45

Za ++ rodinu Smelikovou

Úterý

19. 6.

Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

6:45

Na poděkování za přijatá dobrodiní

17:30

Za żywych i ++ członków żywego różańca św.

Středa

20. 6.

Středa
11. týdne v mezidobí

6:45

Za + sestru a ++ rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

17:30

Za + Irenę Franek w 1. rocznicę śmierci oraz + Oskara Franek w 30. rocznicę śmierci

Čtvrtek

21. 6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

6:45

Na podziękowanie za 60. lat małżeństwa z prośbą o błogosławieństwo Boże do dalszych lat

17:30

Za ++ manžele Dubovy

Pátek

22. 6.

Sv. Paulína Nolánského, biskupa

6:45

Za dusze w czyścu cierpiące

17:30

Za ++ rodinu Wilczkovou Pavla a Marii, jejich syny Zigmunda a Pavla, Annu Wilczkovou a živé příbuzné

Sobota

23. 6.

Sobotní památka   Panny Marie

6:45

Na podziękowanie za otrzymane łaski Boże z prośbą o dalsze

17:30

Za + Jana Góreckého a za živou a ++ rodinu

Neděle

24. 6.

Slavnost NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE

7:30
č

Za farníky

9:00

O zdraví a pokoj v rodině Katariny Č.

10:30

Za żywą i ++ rodzinę Jaworskich i Urbaś

17:30

p

Za + Jana Sztenberka oraz jego żywą i ++ rodzinę