DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - 11. týden v mezidobí

Týden od 10. 6. do 17. 6. 2018 

 

Neděle

10. 6.

Poutní slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

7:30
č

K Boží prozřetelnosti za syna Marka a dceru Beatu s rodinami a za celou rodinu Roszakovou

9:00

Za farníky

10:30

Za ++ Emilię i Franciszka Franków

17:30

p

Za żywą i ++ rodzinę Mifkową i Branną

Pondělí

11. 6.

Památka
sv. Barnabáše, apoštola

6:45

Za ++ Josefu Bartošovou a Mojmíra Bartoše a za jejich živou rodinu

Úterý

12. 6.

Památka
bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků

6:45

Za živé a ++ členy živého sv. růžence

17:30

Za ++ rodziców Bronisławę i Konstantyna Prengel

Středa

13. 6.

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

6:45

Za ++ rodinu Feberovou a Sznapkovou

17:30

Za żywych i ++ członków różańca św.

Čtvrtek

14. 6.

Čtvrtek
10. týdne v mezidobí

6:45

Za żywych i ++ członków różańca św.

17:30

Za ++ rodiče Marii a Pavla a dceru Marcelu, a na přímluvu Panny Marie za celou živou rodinu

Pátek

15. 6.

Sv. Víta, mučedníka

6:45

Za ++ Annę i Karola Pękałów i o zdrowie duszy i ciała dla całej żywej rodziny

17:30

Za + Aloise Stenchláka, za duše v očistci a o zdraví v celé rodině Stenchlákových a Schlezingerových

Sobota

16. 6.

Sobotní památka Panny Marie

6:45

Za ++ Elżbietę i Karola Pustówków i ++ rodziców Gongolów

17:30

O zdraví pro Krystynu Kaminskou

Neděle

17. 6.

11. neděle
v mezidobí

7:30
p

Za + Antoniego Sikorę, ++ rodzięństwo, rodziców z obu stron oraz dusze w czyścu cierpiące

9:00

Za + Marii Košínovou u příležitosti
1. výročí úmrtí s prosbou o Boží pomoc pro celou jeji rodinu

10:30

Z podziękowaniem za 53 lat małżeństwa z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże

17:30

č

Za farníky