DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - 9. týden v mezidobí

Týden od 2. 6. do 10. 6. 2018

Neděle

3. 6.

Slavnost
TĚLA A KRVE PÁNĚ

7:30
p

Za + Józefa Pilarza i jego ++ rodziców

9:00

Za + Felicii Siudovou, jejího + manžela a za živou a ++ rodinu

10:30

Za parafian

17:30

č

Za ++ rodiče a bratra Annu, Karla a Jiřího Dittrichovy

Pondělí

4. 6.

Pondělí
9. týdne v mezidobí

6:45

Za + maminku Janu Wilczkovou

Úterý

5. 6.

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

6:45

Za živé a ++ členy živého sv. růžence a jejich rodiny

17:30

Za + ujca Karola

Středa

6. 6.

Sv. Norberta, biskupa

6:45

Za dar života s prosbou o zachování víry pro celou rodinu

17:30

Za żywą i ++ rodzinę Szymik i Potyka

Čtvrtek

7. 6.

Čtvrtek
9. týdne v mezidobí

6:45

Do Ducha św. o nowe powołania kapłańskie i zakonne

17:30

Za + Petra Adámka, + Marii Bieleszovou a živé a ++ z rodiny

Pátek

8. 6.

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

6:45

Za + Wandę Filipek

17:30

Za ++ rodiče Anežku a Jana Skowronowy a jejich + dceru Alenu Tomicovou

Sobota

9. 6.

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

6:45

Za żywych i ++ członków różańca św.

17:30

Za živou a ++ rodinu Martiníkovou, Pfefferovou a Bernatzikovou

Neděle

10. 6.

Poutní slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

7:30
č

K Boží prozřetelnosti za syna Marka a dceru Beatu s rodinami a za celou rodinu Roszakovou

9:00

Za farníky

10:30

Za ++ Emilię i Franciszka Franków

17:30

p

Za żywą i ++ rodzinę Mifkową i Branną