DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Pořad Bohoslužeb - 1. týden v mezidobí

Týden od 7.1. do 14.1.2018

Neděle

7. 1.

Svátek
Křtu Páně

7:30
č

Za ++ Janu a Josefa Morawiecovy

9:00

Za + maminku Františku Lorkovou s prosbou o dary Ducha svatého pro živou rodinu

10:30

Za parafian

17:30

p

Za Petra K. o wolność z nałogu i wytrwałość w pracy

Pondělí

8. 1.

Pondělí
1. týdne v mezidobí

6:45

Za + Vladislava Sovu u příležitosti
15. výročí úmrtí, jeho + manželku
a ++ z rodiny

Úterý

9. 1.

Úterý
1. týdne v mezidobí

6:45

Za ++ Helenu a Josefa Kunzovy a za živou rodinu

17:30

Za + Edwarda Mendryla

Středa

10. 1.

Středa

1. týdne v mezidobí

6:45

Za ++ rodiče z obou stran a + bratra Pavla

17:30

Za + Emila Morcinka i ++ z rodziny

Čtvrtek

11. 1.

Čtvrtek

1. týdne v mezidobí

6:45

Na podziękowanie za długie życie i o błogosławieństwo Boże dla Juzefa

17:30

Za + Miloše Lejsku

Pátek

12. 1.

Pátek

1. týdne v mezidobí

6:45

O uvolnění a uzdravení Magdalény a silnou víru

17:30

Za + Annu Koláčkovou a ++ rodinu Koláčkovou a Bizoňovou

Sobota

13. 1.

Sv. Hilaria,
biskupa a učitele církve

6:45

O uvolnění a uzdravení Magdalény a silnou víru

17:30

Za ++ rodiče Valerii a Adolfa Jaworské a za živou a ++ rodinu Jaworskou a Klodovou

Neděle

14. 1.

2. neděle
v mezidobí

7:30
p

Za Tadeusza Cichego i jego rodzinę z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie

9:00

Na poděkování za dožitých 70 let s prosbou, na přímluvu Panny Marie, o dar zdraví

10:30

Za + Helenę Wojnarową z okazji niedożytych 80 lat

17:30

č

Za farníky