image006 image002 image001 image004 image003 image005 image010 image011 image009 image008 image007

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Neděle Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa


Pozor změna!


Neděle 27.12. 2020
     Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pořad bohoslužeb Přenášených online:
Účast na mši svaté v kostele je pouze pro ty, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá.      
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Při mši sv. v  9:00 a 10:30 hod. je možno obnovit manželský slib.
15:00 - 17:00 přiležitost k přijetí sv. přijímání (prosím, mimo krátkou modlitbu se nezdržujte v kostele, děkujeme)

Filiálky: mše svaté nebudou, bude se podávat svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov (26 účastníků) 10:30 -10:50 hod. sv. přijímání

Jak to bude dále?


V neděli odpoledne, když přijdete ke sv. přijímání budou připraveny lístky v počtu 30 ks na každou mši svatou. Bude možné si vzít pouze po jednom lístku k účasti na mši svaté v příštím týdnu. Zbytek do povoleného počtu doplní bez lístku asistence a ti, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá. Věříme, že budete k sobě navzájem ohleduplní a poctiví.
V týdnu vždy 30 min po mši svaté ráno i večer bude příležitost požádat kněze o přijetí eucharistie. Pokud zůstane volná mše svatá na následující den, v tom případě si výjímečně můžete vzit lístek, ikdyž jste již na mši svaté v tom týdnu byli.

Ohlášky 4. neděle adventní 2020

Neděle 20.12. 2020                           4. NEDĚLE Adventní
Pořad bohoslužeb
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Po všech dopoledních mších svatých je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky, kalendáře a knihy. Betlémské světlo bude v kostele k dispozici do 26. 12. 2020

Filiálky:
Svibice (26 účastníků) 7:30 hod. polsky Horní Žukov (20 účastníků) 7:30 hod. česky
Mosty (10 účastníků) 9:00 hod. česky Zpupná Lhota (22 účastníků) 9:00 hod. polsky
      Koňákov (26 účastníků) 10:30 hod. česky

Číst dál...

Za život otce adama chceme společně chválit Pána mší svatou

Milí farníci,

Jelikož pro většinu z vás, kvůli protiepidemickým opatřením, nebude možné zúčastnit se osobně pohřebních obřadů otce Adama, chceme vám nabídnout příležitost k prožití mše svaté, kterou budeme za něj společně sloužit, a to ve čtvrtek 17.12. ve 15:30 hod. ve farním kostele v jazyce českém a v sobotu ve 14:00 hod. v jazyce polském, symbolicky, právě v době pohřební mše svaté v jeho rodném Bukovci.

Číst dál...

Ohlášky 3. neděle adventní 2020

Neděle 13.12. 2020                                 3. NEDĚLE Adventní
Pořad bohoslužeb:
                                       
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Po všech dopoledních mších svatých je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky, kalendáře a knihy

Filiálky:
Svibice Není česky Horní Žukov Není polsky
Mosty Není česky Zpupná Lhota Není česky
      Koňákov (40 účastníků) 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Aktuálně od 3.12. 2020

Milí farníci, dle nového nařízení vlady, více např. zde, platí:

"shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu."

Počet účastníků na nedělních bohoslužbách dle těchto pravidel:

Farní kostel NSJ        120 osob
V našem farním kostele během týdne tento stav nenaplníme, v neděli budeme účastníky odpočítávat jako tomu bylo v předešlém čase.

Filiálky:
Svibice                          40
Horní Žukov                  30
Zpupná Lhota                33
Mosty                            15
Koňákov                        40
Příležitost ke svátosti smíření ve farním kostele:

          během týdne vždy přede mší svatou: ráno od 6:15, večer od 16:45
Příležitost ke sv. přijímání pro ty kdo se nedostanou na nedělní mši svatou bude ve farním kostele v neděli od 15:00 do 16:00 hod.

Milé sestry a bratři,

Zůstaňme obezřetní a trpěliví v této rozvolňující se situaci, záleží i na naší ukázněnosti, zda se podaří udržet šíření nemoci Covid-19 pod kontrolou a budeme moci prožít vánoční svátky volněji. Jako křesťané se nepřestávejme chovat zodpovědně a dávat dobrý příklad. Z toho důvodu vás farníky prosím, o dodržování hygienických opatření – roušky, dezinfekce, odstupy 2m (mimo rodiny) a také naléhavě doporučuji všem věřícím přijímat svaté přijímání na ruku. Kdo chce přijmout do úst, nechť prosím dá přednost ostatním a přistupuje až ke konci zástupu. Děkuji těm, kteří jste nachlazení, že zůstáváte zodpovědně doma, dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách je nadále v platnosti.

Buďme spojeni v modlitbě o ukončení pandemie.
P. Jan

Ohlášky 2. neděle adventní 2020

Neděle 6.12. 2020                              2. NEDĚLE Adventní

Pořad bohoslužeb:                                        

Farní kostel:
7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Od 11:30 kostel otevřen k adoraci
Po všech dopoledních mších svatých a také od 13:00 do 17:30 jsou ve vestibulu exercičního domu k dispozici vánoční oplatky, kalendáře a knihy.
 
Filiálky:
Svibice (40 účastníků) 7:30 hod. polsky Horní Žukov (30 účastníků) 7:30 hod. česky
Mosty (15 účastníků) 9:00 hod. česky Zpupná Lhota (33 účastníků) 9:00 hod. polsky
      Koňákov (40 účastníků) 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky 1. neděle adventní 2020

Neděle 29.11. 2020                        1. NEDĚLE Adventní
 
Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky


Filiálky:

Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...