image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE 2020

Neděle 5.7. 2020   Slavnost SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Mše sv. celebruje a novokněžské požehnání bude udělovat novokněz Patrik M. Rygiel OFM Conv.
Neděle po 1. pátku - celodenní adorace. 17:00 požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Hygienická omezení pro Moravskoslezský kraj od 30. 6. 2020

Drazí věřící
přestože se omezující opatření související s pandemií v celé zemi uvolňují, v Moravskoslezském kraji, tomu tak díky aktuální situaci není.
Podle vyjádření hygieniků platí v celém Moravskoslezském kraji povinnost mít roušky při shromážděních nad 100 osob uvnitř budov i venku, což se týká i bohoslužeb.

Pro okresy Karviná a Frýdek – Místek platí přísnější opatření:
·        V těchto okresech platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště (tedy i v kostelích).
·         Povinnost desinfekce při vstupu do budovy.
·        Omezení maximálního počtu účastníku shromáždění uvnitř budov i venku na 100 osob, což se týká i bohoslužeb. Do tohoto počtu se podle dřívějších vyjádření nepočítá celebrant ani ti, kteří při liturgii konají službu ministrantů, kostelníků a varhaníků.

Dovoluji si vás požádat k respektování těchto omezení.

Mons. Jan Svobod, farář

Díky těmto nově zavedeným omezením také dochází k odložení primiční mše svaté P. Michala Krenželoka, která byla plánována na sobotu 4. 7. 2020.
Nový termín primice bude včas oznámen.

Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Neděle 28.6. 2020                 13. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

11:45 křty polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Ohlášky Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 2020

Neděle 21.6. 2020         Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
       Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
V 10:00 litanie k NSJ, zásvětná modlitba TE DEUM a požehnání – k tradičnímu průvodu před kostel zveme opět družičky s květinami
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Neděle 14.6. 2020                                      Slavnost Těla a Krve Páně
 
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
10:00 Průvod B. Těla, česko - polsky. Prosíme družičky, aby si přinesly květiny.
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty - pouť 9:00 hod. česky Zpupná Lhota Mše sv. nebude
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Informace k probíhajícím investičním akcím

Milí farníci,
Tak, jako jsme avizovali v posledním papírovém čísle občasníku „COR“ v prosinci 2019, rádi bychom poskytli upřesňující informace k probíhajícím investičním akcím na našem kostele. Oproti našim představám informaci sdělujeme později, což je zapříčiněno i zvláštním „koronavirovým“ obdobím, na druhou stranu se některé věci finanční i technické vyjasnily, takže fakta budou úplnější.
 

Číst dál...

Ohlášky Slavnost Nejsvětější Trojice 2020

Neděle 7.6. 2020                   Slavnost Nejsvětější trojice
Sbírka na dostavbu Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE

Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky Slavnost Seslání Ducha Svatého 2020

Neděle 31.5. 2020                   Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
                                             Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...