image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 17. neděle v mezidobí 2020

Neděle 26.7. 2020                            17. NEDĚLE v mezidobí

Pořad bohoslužeb:

Farní kostel:
7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Ohlášky 16. neděle v mezidobí 2020

Neděle 19.7. 2020                          16. NEDĚLE v mezidobí
                Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:
7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky 15. neděle v mezidobí 2020

Neděle 12.7. 2020                              15. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb:

Farní kostel:
7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov - pouť 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Informace k protiepidemickým opatřením v liturgii

Otec biskup Martin nás informuje, že na plenárním zasedání ČBK na Velehradě bylo rozhodnuto, že je možné z liturgie odstranit všechna protiepidemická opatření zavedená v minulých měsících. Prakticky to znamená, že je možné obnovit užívání svěcené vody v kropenkách, pozdravení pokoje i podávání svatého přijímání do úst.
Následně však dodává:
"Zrušení všech opatření se ale netýká okresů Karviná a Frýdek - Místek, kde jsou aktuálně protiepidemická opatření zpřísněna. Děkuji všem, kteří projevili svou ohleduplnost a tato opatření respektovali, a také všem, kteří je budou po nezbytně nutnou dobu dále respektovat tam, kde je to potřeba. Prosím, dbejme všude i nadále s obezřetností na zvýšenou hygienu a možné šíření nemoci nepodceňujme."
Připojuji se k tomuto jeho poděkování  celé naší farnosti a prosbě o trpělivé respektování opatření po nezbytně nutnou dobu. Děkuji také všem za spojení v modlitbě.
Stále u nás platí opatření: povinnost nosit roušky, desinfekce,  omezení maximálního počtu účastníku na 100 osob s 2m rozestupy.
Mons. Jan Svoboda

Volné místo

Biskupství ostravsko-opavské vypisuje výběrové řízení na pozici
STAVEBNÍ A MAJETKOVÝ REFERENT

Číst dál...

Ohlášky Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE 2020

Neděle 5.7. 2020   Slavnost SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Mše sv. celebruje a novokněžské požehnání bude udělovat novokněz Patrik M. Rygiel OFM Conv.
Neděle po 1. pátku - celodenní adorace. 17:00 požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Hygienická omezení pro Moravskoslezský kraj od 30. 6. 2020

Drazí věřící
přestože se omezující opatření související s pandemií v celé zemi uvolňují, v Moravskoslezském kraji, tomu tak díky aktuální situaci není.
Podle vyjádření hygieniků platí v celém Moravskoslezském kraji povinnost mít roušky při shromážděních nad 100 osob uvnitř budov i venku, což se týká i bohoslužeb.

Pro okresy Karviná a Frýdek – Místek platí přísnější opatření:
·        V těchto okresech platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště (tedy i v kostelích).
·         Povinnost desinfekce při vstupu do budovy.
·        Omezení maximálního počtu účastníku shromáždění uvnitř budov i venku na 100 osob, což se týká i bohoslužeb. Do tohoto počtu se podle dřívějších vyjádření nepočítá celebrant ani ti, kteří při liturgii konají službu ministrantů, kostelníků a varhaníků.

Dovoluji si vás požádat k respektování těchto omezení.

Mons. Jan Svobod, farář

Díky těmto nově zavedeným omezením také dochází k odložení primiční mše svaté P. Michala Krenželoka, která byla plánována na sobotu 4. 7. 2020.
Nový termín primice bude včas oznámen.

Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Neděle 28.6. 2020                 13. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

11:45 křty polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...