děti srdce Fd kostel oltář baldach NSO1 poklek plot fotbal bublina1 Sam

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Neděle 2.2. 2020                Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Svatoblažejské požehnání po večerní mši svaté

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky 3. neděle v mezidobí

Neděle 26.1. 2020                         3. NEDĚLE v mezidobí
     Neděle Božího slova
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Ohlášky 2. neděle v mezidobí

Neděle 19.1. 2020             2. NEDĚLE v mezidobí
Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

                     9:00 mše svatá se seniory    

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky Svátek Křtu Páně

Neděle 12.1. 2020                                         Svátek Křtu Páně

Pořad bohoslužeb
:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

9:00 mše s dětmi         11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Ohlášky 2. neděle po Narození Páně

Neděle 5.1. 2020              2. NEDĚLE po narození páně
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání.
Večerní mše sv. z vigilie slavnosti Zjevení Páně
Při večerní mši sv. a také při mších svatých v pondělí bude žehnání vody, kadidla a křídy, které si také můžete přinést k požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Neděle 29.12. 2019
                    Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Při mších sv. v 9:00 a v 10:30 hod. je možno obnovit manželský slib.

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Ohlášky 4. neděle adventní

Neděle 22.12. 2019                           4. NEDĚLE adventní
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

V 9:00 mše sv. se seniory a pak setkání v sálce
V 16:45 hod. hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření.
V sakristii je ještě možno koupit vánoční oplatky. Betlémské světlo je na oltáři sv. Josefa do 26. 12. 2019
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Vánoční a novoroční pořad bohoslužeb v Římskokatolické farnosti Český Těšín


24. 12. 2019 – úterý - Vigilie slavnosti Narození Páně

Český Těšín 6:45 hod. česky

                       16:00 hod. česky pro rodiny s dětmi

                       22:00 hod. česky - s orchestrem a sborem

                       24:00 hod. polsky - se sborem  

Svibice             mše sv. 22:00 hod. česky

Koňákov         mše sv. 22:00 hod. polsky

Horní Žukov  mše sv. 24:00 hod. česky

 

25. 12. 2019středa Slavnost Narození Páně

Hod Boží vánoční – zasvěcený svátek

Český Těšín (9:00 a 17:30 česky, 7:30 a 10:30 polsky)

16:00 hod. jesličková pobožnost (česko-polsky)

Filiální kostely:   Mosty: 9:00 česky  Zpupná Lhota: 9:00 česky

                           Koňákov: 10:30 česky

                                                                                    

26. 12. 2019čtvrtek Svátek sv. Štěpána

Český Těšín (7:30 a 9:00 česky, 10:30 a 17:30 polsky)

Svibice:
7:30 polsky; Horní Žukov: 7:30 polsky; Mosty: 9:00 česky


Zpupná Lhota: 9:00 polsky Koňákov: 10:30 česky

        

29. 12.2019 – neděle Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Český Těšín (9:00 a 17:30 česky, 7:30 a 10:30 polsky)

Filiální kostely:       Svibice: 7:30 česky   Horní Žukov: 7:30 česky                        

Mosty: 9:00 česky Zpupná Lhota: 9:00 česky   Koňákov: 10:30 polsky

 

31. 12. 2019 – úterý, sv. Silvestra – poděkování za uplynulý rok

Český Těšín 6:45 česky                  

17:00 hod. poděkování, svátostné požehnání a Te Deum, česky

17:30 hod. mše sv. polsky,             Koňákov 16:00 hod polsky                  

  

1. 1. 2020středa - Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasv. svátek

Český Těšín: 7:30 a 9:00 česky, 10:30 a 17:30 polsky


Filiální kostely: Svibice: 7:30 česky   Horní Žukov 7:30 polsky                        

Mosty: 9:00 česky Zpupná Lhota: 9:00 polsky Koňákov: 10:30 česky

 

5. 1. 2020 – 2. neděle po Narození Páně

Český Těšín: 7:30 a 9:00 česky, 10:30 a 17:30 polsky

Filiální kostely: Svibice: 7:30 polsky   Horní Žukov 7:30 česky                        

Mosty: 9:00 česky   Zpupná Lhota: 9:00 polsky Koňákov: 10:30 česky

 

6. 1. 2020 – pondělí - Slavnost Zjevení Páně

Český Těšín: 6:45 česky a 17:30 polsky