image006 image002 image001 image004 image003 image005 image010 image011 image009 image008 image007

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Novinky na YouTube kanále

Milí farníci,
přinášíme pár novinek, které se týkají farního YouTube kanálu. I prostřednictvím něj budete moci sledovat mše svaté přenášené z farního kostela naživo v mnohem lepší kvalitě. Připravujeme také pro vás živě přenášené adorace a modlitby nebo také křížovou cestu. Věříme, že se brzy vše podaří technicky zvádnout a proto sledujte prosím tento kanál nebo farní stránky, kde se budou objevovat postupně nové informace. Pro rychlý přístup na Youtube kanál je připraven odkaz na pravé straně farních stránek. Již nyní si zde v sekci Videa můžete poslechnout můj pozdrav vám všem. Požehnaný čas. o. Lukáš+

Velikonoce v rodině

Milí farníci,
jako součást přípravy na Velikonoce zpracovala liturgická komise ČBK společně s webovým portálem Liturgie.cz sérii několika krátkých videi, která mohou napomoci rodinnému i osobnímu prožívání velikonočních událostí. Tato videa můžete shlédnout také prostřednictvím našeho YouTube kanálu v záložce Playlisty. Požehnaný čas. o. Lukáš+

Křížová cesta nejen pro děti

Milí farnicí,
pokud byste rádi prožili křížovou cestu s dětmi, zvu vás společně s nimi do zlinské farnosti ke společné modlitbě zde. Velmi děkuji otci Ondřejovi a jeho farníkům a především dětem ze Zlína, kteří se tuto křížovou cestu modlili. Kéž i my jsme v této modlitbě spojeni společně! Ze srdce žehnam. o. Lukáš+

Slovo pastýře k farníkům 28.3. 2020

Milí bratři a sestry,
Chtěl bych vás srdečně pozdravit v tento postní čas, který požíváme neobvyklým způsobem. V očekávání Velikonoc se obvykle pilně připravujeme po všech stránkách na tyto největší svátky v roce. Často děláme jarní úklidy v našich domovech, ale také dbáme na to, abychom připravili svou duši svátostí smíření pro přijetí eucharistického Ježíše. Je víceméně jasné, že letos nám nouzový stav, vyhlášený z důvodu pandemie koronaviru, neumožní prožít tyto svátky běžným způsobem.

Číst dál...

Nový YouTube kanál farnosti právě spuštěn!

Milí farníci, 
dovolte abychom vám představili nový YouTube kanál farnosti zde. Věříme, že i prostřednictvím tohoto média můžeme být společně s vámi, alepsoň na dálku! Jako první příspěvěk můžete shlédnout ve dvou částech pozdrav a poselství faráře Mons. Jana Svobody. Požehnaný čas vám všem! Váš kaplan Lukáš

Ohlášky 5. neděle postní 2020

Neděle 29.3. 2020                            5. NEDĚLE Postní

Pořad bohoslužeb Z FARNÍHO KOSTELA PŘENÁŠENÝCH ONLINE BEZ ÚČASTI LIDU

Farní kostel:
7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Odpoledne: 16:45 Křížová cesta – polsky


Filiálky:


Do odvolání nejsou mše svaté

Číst dál...

Ohlášky 4. neděle postní

Neděle 22.3. 2020                                       4. NEDĚLE Postní
Sbírka na TV NOE – můžete poslat na účet nebo odložte do kasičky
 
Pořad bohoslužeb Z FARNÍHO KOSTELA PŘENÁŠENÝCH ONLINE     BEZ ÚČASTI LIDU
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Odpoledne : 16:45 křížová cesta – česky

Filiálky:
Do odvolání nejsou mše svaté

Číst dál...