post3 kříž post1 post2 NSJsocha post4

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle velikonoční

Neděle 12.5. 2019                       4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela

 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

9:00 mše s dětmi           11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky 3. neděle velikonoční

Neděle 5.5. 2019                           3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Sbírka na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov - pouť 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
 

Číst dál...

Ohlášky 2. neděle velikonoční

Neděle 28.4. 2019                     2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                  BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Neděle 21.4. 2019            Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
                                          hOD bOŽÍ vELIKONOČNÍ
 Velikonoční sbírka na kněžský seminář

Pořad bohoslužeb
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Ohlášky Květná neděle

Neděle 14.4. 2019                            květná neděle
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Při mších sv. průvod s ratolestmi
11:45 křty polsky    Odpoledne: 16:30 Křížová cesta - polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty ….8:20 kř. cesta 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov         9:45 kř. cesta 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky 3. neděle postní

Neděle 24.3. 2019                               3. NEDĚLE POSTNÍ
 
Pořad bohoslužeb:                               
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

11:30 Lamentce, 11:45 křty                            
Odpoledne: 16:30 Křížová cesta prvokomunikantů – česky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov         9:45 kř. cesta 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Ohlášky 2. neděle postní

Neděle 17.3. 2019                        2. NEDĚLE POSTNÍ
sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
 
Pořad bohoslužeb:                             
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

9:00 mše se seniory            
Odpoledne: 16:30 Křížová cesta - polsky

 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty ….8:20 kř. cesta 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov         9:45 kř. cesta 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky 1. neděle postní

Neděle 10.3. 2019                                      1. NEDĚLE POSTNÍ
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

11:30 Lamentce, 11:45 křty
Odpoledne: 16:30 Křížová cesta – česky

 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...