děti srdce Fd kostel oltář baldach NSO1 poklek plot fotbal bublina1 Sam

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Svátek Křtu Páně

Neděle 12.1. 2020                                         Svátek Křtu Páně

Pořad bohoslužeb
:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

9:00 mše s dětmi         11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Ohlášky 2. neděle po Narození Páně

Neděle 5.1. 2020              2. NEDĚLE po narození páně
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání.
Večerní mše sv. z vigilie slavnosti Zjevení Páně
Při večerní mši sv. a také při mších svatých v pondělí bude žehnání vody, kadidla a křídy, které si také můžete přinést k požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Neděle 29.12. 2019
                    Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Při mších sv. v 9:00 a v 10:30 hod. je možno obnovit manželský slib.

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Ohlášky 4. neděle adventní

Neděle 22.12. 2019                           4. NEDĚLE adventní
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

V 9:00 mše sv. se seniory a pak setkání v sálce
V 16:45 hod. hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření.
V sakristii je ještě možno koupit vánoční oplatky. Betlémské světlo je na oltáři sv. Josefa do 26. 12. 2019
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Vánoční a novoroční pořad bohoslužeb v Římskokatolické farnosti Český Těšín


24. 12. 2019 – úterý - Vigilie slavnosti Narození Páně

Český Těšín 6:45 hod. česky

                       16:00 hod. česky pro rodiny s dětmi

                       22:00 hod. česky - s orchestrem a sborem

                       24:00 hod. polsky - se sborem  

Svibice             mše sv. 22:00 hod. česky

Koňákov         mše sv. 22:00 hod. polsky

Horní Žukov  mše sv. 24:00 hod. česky

 

25. 12. 2019středa Slavnost Narození Páně

Hod Boží vánoční – zasvěcený svátek

Český Těšín (9:00 a 17:30 česky, 7:30 a 10:30 polsky)

16:00 hod. jesličková pobožnost (česko-polsky)

Filiální kostely:   Mosty: 9:00 česky  Zpupná Lhota: 9:00 česky

                           Koňákov: 10:30 česky

                                                                                    

26. 12. 2019čtvrtek Svátek sv. Štěpána

Český Těšín (7:30 a 9:00 česky, 10:30 a 17:30 polsky)

Svibice:
7:30 polsky; Horní Žukov: 7:30 polsky; Mosty: 9:00 česky


Zpupná Lhota: 9:00 polsky Koňákov: 10:30 česky

        

29. 12.2019 – neděle Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Český Těšín (9:00 a 17:30 česky, 7:30 a 10:30 polsky)

Filiální kostely:       Svibice: 7:30 česky   Horní Žukov: 7:30 česky                        

Mosty: 9:00 česky Zpupná Lhota: 9:00 česky   Koňákov: 10:30 polsky

 

31. 12. 2019 – úterý, sv. Silvestra – poděkování za uplynulý rok

Český Těšín 6:45 česky                  

17:00 hod. poděkování, svátostné požehnání a Te Deum, česky

17:30 hod. mše sv. polsky,             Koňákov 16:00 hod polsky                  

  

1. 1. 2020středa - Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasv. svátek

Český Těšín: 7:30 a 9:00 česky, 10:30 a 17:30 polsky


Filiální kostely: Svibice: 7:30 česky   Horní Žukov 7:30 polsky                        

Mosty: 9:00 česky Zpupná Lhota: 9:00 polsky Koňákov: 10:30 česky

 

5. 1. 2020 – 2. neděle po Narození Páně

Český Těšín: 7:30 a 9:00 česky, 10:30 a 17:30 polsky

Filiální kostely: Svibice: 7:30 polsky   Horní Žukov 7:30 česky                        

Mosty: 9:00 česky   Zpupná Lhota: 9:00 polsky Koňákov: 10:30 česky

 

6. 1. 2020 – pondělí - Slavnost Zjevení Páně

Český Těšín: 6:45 česky a 17:30 polsky

 

Ohlášky 3. neděle adventní

Neděle 15.12. 2019                                3. NEDĚLE adventní
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

V 16:45 hod. hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
Tam také probíhá Vánoční jarmark. Výtěžek je určen charitativní organizaci Mary's meaľs. Při té příležitost je v sálce pod farou kavárnička, kde se můžete o tomto projektu dozvědět více.

Filiálky:
Svibice - 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Ohlášky 2. neděle adventní

Neděle 8.12. 2019                              2. NEDĚLE adventní
                                                                      Sbírka na Tv Noe
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

První neděle v měsíci - celodenní adorace, v 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření.
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
 

Číst dál...