image006 image002 image001 image004 image003 image005 image010 image011 image009 image008 image007

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost Seslání Ducha Svatého 2020

Neděle 31.5. 2020                   Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
                                             Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Poděkování

Za poslední rok se udělalo ve farnosti mnoho práce. Například ve Zpupné Lhotě proběhly opravy, ve farním kostele se pokládá dlažba, začalo se s opravou fasády, z farních objektů se vyklidilo mnoho nepořádku, některé věci se podařilo lépe uspořádat a mohli bychom vyjmenovávat ještě mnoho dalšího. Chtěl bych za to poděkovat jménem svým i jménem ekonomické rady panu Tomáši Pawerovi, který byl zaměstnán jako technický a majetkový referent a po roce na této pozici končí. Jeho stopa se nejvíce podepsala na celém tomto dobrém díle a jistě zůstane zachována nejen na tomto chrámě, ale i v Ježíšově Srdci. Děkujeme srdečně za obětavé pracovní nasazení pro farnost, za všechno vynaložené úsilí i všechno to co bylo vykonáno z lásky k Bohu bez nároku na odměnu. Srdečné Pán Bůh zaplať. Při té příležitosti také chceme oslovit farníky o modlitbu za nové obsazení této funkce. Kdyby někdo měl ochotu v tom pomoci, informujte se ve farní kanceláři. Budeme vděčni také za tipy na tuto pozici, pokud byste znali někoho vhodného.

Organizační a hygienická opatření

POZOR ZMĚNA!!!
Drazí bratři a sestry, V NAŠEM OKRESE NADÁLE ZŮSTÁVÁ MAXIMÁLNÍ POČET 100 ÚČASTNÍKŮ NA BOHOSLUŽBÁCH, stejně tak nadále zůstávají v platnosti hygienická pravidla. V budově kostela je povinnost roušky na ústech, povinná dezinfekce rukou při vstupu do kostela a rovněž dvoumetrové rozestupy (mimo členy jedné domácnosti). Z tohoto důvodu tedy opět bude odpočítáno 100 účastníků nedělní bohoslužby. Pro ty kteří budou muset zůstat na dvoře před kostelem, bude zapnuté ozvučení a rovněž se bude podávat svaté přijímání. Parkování před kostelem bude omezeno. Prosíme starší, aby ještě raději zůstali doma. Nemocní s příznaky odpovídajícími nákaze covid-19 nemají povolený vstup.

Číst dál...

Ohlášky 7. neděle velikonoční 2020

Neděle 24.5. 2020                            7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE

Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota pouť 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

On-line přenos bohoslužeb

Milí farnící,
živý přenos mše svaté, případně jiných ohlášených pobožností, je možný už pouze přes YouTube kanál naší farnosti. Proto využíjte pouze odkaz na pravé straně (YouTube - Bohoslužby živě), kde se po kliknutí nejpozději pár minut před začátkem, objeví odkaz na živé vysílání. Případně zkuste kliknout opakovaně, dokud se odkaz neobjeví.

Ohlášky 6. neděle velikonoční 2020

Neděle 17.5. 2020                          6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
11:45 křty polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty není   Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
 

Číst dál...

Ohlášky 5. neděle velikonoční 2020

Neděle 10.5. 2020                                   5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Pořad bohoslužeb Z FARNÍHO KOSTELA PŘENÁŠENÝCH ONLINE
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty není   Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Proč se nyní přijímá na ruku a jak je to správně?

Podávání na ruku se vyžaduje z hygienických důvodů. Prosím nebojte se, že jde o zneuctění. Úctu vzdáváme především svým vnitřním postojem. S neúctou mohu přijmout Pána Ježíše jak do úst, tak na ruku. Dejme si záležet na připravenosti naší duše a postoji opravdové lásky ke Kristu přítomnému v Eucharistii, ale také v mém bratru a sestře. Přijetí na ruku v těchto podmínkách je projevem hluboké úcty ke Kristu, přítomnému právě v mém bližním a je projevem ohleduplnosti a respektu k ostatním lidem. "Nechci, aby se někdo cítil kvůli mě ohrožen."

Číst dál...