image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle adventní 2020

Neděle 20.12. 2020                           4. NEDĚLE Adventní
Pořad bohoslužeb
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Po všech dopoledních mších svatých je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky, kalendáře a knihy. Betlémské světlo bude v kostele k dispozici do 26. 12. 2020

Filiálky:
Svibice (26 účastníků) 7:30 hod. polsky Horní Žukov (20 účastníků) 7:30 hod. česky
Mosty (10 účastníků) 9:00 hod. česky Zpupná Lhota (22 účastníků) 9:00 hod. polsky
      Koňákov (26 účastníků) 10:30 hod. česky

Číst dál...

Za život otce adama chceme společně chválit Pána mší svatou

Milí farníci,

Jelikož pro většinu z vás, kvůli protiepidemickým opatřením, nebude možné zúčastnit se osobně pohřebních obřadů otce Adama, chceme vám nabídnout příležitost k prožití mše svaté, kterou budeme za něj společně sloužit, a to ve čtvrtek 17.12. ve 15:30 hod. ve farním kostele v jazyce českém a v sobotu ve 14:00 hod. v jazyce polském, symbolicky, právě v době pohřební mše svaté v jeho rodném Bukovci.

Číst dál...

Ohlášky 3. neděle adventní 2020

Neděle 13.12. 2020                                 3. NEDĚLE Adventní
Pořad bohoslužeb:
                                       
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Po všech dopoledních mších svatých je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky, kalendáře a knihy

Filiálky:
Svibice Není česky Horní Žukov Není polsky
Mosty Není česky Zpupná Lhota Není česky
      Koňákov (40 účastníků) 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Aktuálně od 3.12. 2020

Milí farníci, dle nového nařízení vlady, více např. zde, platí:

"shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu."

Počet účastníků na nedělních bohoslužbách dle těchto pravidel:

Farní kostel NSJ        120 osob
V našem farním kostele během týdne tento stav nenaplníme, v neděli budeme účastníky odpočítávat jako tomu bylo v předešlém čase.

Filiálky:
Svibice                          40
Horní Žukov                  30
Zpupná Lhota                33
Mosty                            15
Koňákov                        40
Příležitost ke svátosti smíření ve farním kostele:

          během týdne vždy přede mší svatou: ráno od 6:15, večer od 16:45
Příležitost ke sv. přijímání pro ty kdo se nedostanou na nedělní mši svatou bude ve farním kostele v neděli od 15:00 do 16:00 hod.

Milé sestry a bratři,

Zůstaňme obezřetní a trpěliví v této rozvolňující se situaci, záleží i na naší ukázněnosti, zda se podaří udržet šíření nemoci Covid-19 pod kontrolou a budeme moci prožít vánoční svátky volněji. Jako křesťané se nepřestávejme chovat zodpovědně a dávat dobrý příklad. Z toho důvodu vás farníky prosím, o dodržování hygienických opatření – roušky, dezinfekce, odstupy 2m (mimo rodiny) a také naléhavě doporučuji všem věřícím přijímat svaté přijímání na ruku. Kdo chce přijmout do úst, nechť prosím dá přednost ostatním a přistupuje až ke konci zástupu. Děkuji těm, kteří jste nachlazení, že zůstáváte zodpovědně doma, dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách je nadále v platnosti.

Buďme spojeni v modlitbě o ukončení pandemie.
P. Jan

Ohlášky 2. neděle adventní 2020

Neděle 6.12. 2020                              2. NEDĚLE Adventní

Pořad bohoslužeb:                                        

Farní kostel:
7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Od 11:30 kostel otevřen k adoraci
Po všech dopoledních mších svatých a také od 13:00 do 17:30 jsou ve vestibulu exercičního domu k dispozici vánoční oplatky, kalendáře a knihy.
 
Filiálky:
Svibice (40 účastníků) 7:30 hod. polsky Horní Žukov (30 účastníků) 7:30 hod. česky
Mosty (15 účastníků) 9:00 hod. česky Zpupná Lhota (33 účastníků) 9:00 hod. polsky
      Koňákov (40 účastníků) 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky 1. neděle adventní 2020

Neděle 29.11. 2020                        1. NEDĚLE Adventní
 
Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky


Filiálky:

Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Slavnost Ježíše Krista Krále

Neděle 22.11. 2020                 Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Pořad bohoslužeb:

Farní kostel:
7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Po každé mši sv. výstav NSO, litanie a obnova zasvěcení lidstva Ježíši Kristu Králi s možností získání plnomocných odpustků za obvyklých podmínek.

NA VŠECH BOHOSLUŽBÁCH JE DNES POČET PŘÍTOMNÝCH OSOB OMEZEN NA 15

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov Není mše svatá

Číst dál...