image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky svátek Křtu Páně 2021

Neděle 10.1. 2021                               Svátek Křtu Páně

Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
15:00 - 16:00 příležitost k přijetí eucharistie (prosím, mimo krátkou modlitbu se nezdržujte v kostele, děkujeme)

Filiálky: do odvolání nejsou mše svaté, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá

Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání

Číst dál...

Tříkrálová sbírka

TKS 2021 I v tomto roce probíhá pravidelná Tříkrálová sbírka, která je největší charitativní sbírkovou akcí v naší zemi. Na jejím průběhu se podílí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky. Jak probíhá v naší oblasti se můžete informovat na stránkách Charity Český Těšín.
Ve farnosti můžete přispět v každém kostele či kapli v časech kdy jsou otevřeny pro službu věřícím nebo ve farním kostele po celý den do pokladničky která se nachází u vstupu do kostela na jeho levé staně. pokladnička je označena.

Ohlášky 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 2021

Neděle 3.1. 2021                       2. NEDĚLE po narození páně
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Od 11:30 kostel otevřen k soukromé adoraci; 15:00 - 17:00 příležitost k přijetí eucharistie (prosím, mimo krátkou modlitbu se nezdržujte v kostele, děkujeme)
 
Filiálky: do odvolání nejsou mše svaté
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání

Číst dál...

Ohlášky SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 2020

Neděle 27.12. 2020     Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Pořad bohoslužeb:          
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Při mši sv. v  9:00 a 10:30 hod. je možno obnovit manželský slib.
Účast na mši svaté v kostele je pouze pro ty, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá.      
V 15:00 žehnání vína
15:00 - 17:00 příležitost k přijetí eucharistie (prosím, mimo krátkou modlitbu se nezdržujte v kostele, děkujeme)

Filiálky: do odvolání nejsou mše svaté, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání

Číst dál...

Neděle Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa


Pozor změna!


Neděle 27.12. 2020
     Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pořad bohoslužeb Přenášených online:
Účast na mši svaté v kostele je pouze pro ty, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá.      
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Při mši sv. v  9:00 a 10:30 hod. je možno obnovit manželský slib.
15:00 - 17:00 přiležitost k přijetí sv. přijímání (prosím, mimo krátkou modlitbu se nezdržujte v kostele, děkujeme)

Filiálky: mše svaté nebudou, bude se podávat svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov (26 účastníků) 10:30 -10:50 hod. sv. přijímání

Jak to bude dále?


V neděli odpoledne, když přijdete ke sv. přijímání budou připraveny lístky v počtu 30 ks na každou mši svatou. Bude možné si vzít pouze po jednom lístku k účasti na mši svaté v příštím týdnu. Zbytek do povoleného počtu doplní bez lístku asistence a ti, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá. Věříme, že budete k sobě navzájem ohleduplní a poctiví.
V týdnu vždy 30 min po mši svaté ráno i večer bude příležitost požádat kněze o přijetí eucharistie. Pokud zůstane volná mše svatá na následující den, v tom případě si výjímečně můžete vzit lístek, ikdyž jste již na mši svaté v tom týdnu byli.

Ohlášky 4. neděle adventní 2020

Neděle 20.12. 2020                           4. NEDĚLE Adventní
Pořad bohoslužeb
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Po všech dopoledních mších svatých je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky, kalendáře a knihy. Betlémské světlo bude v kostele k dispozici do 26. 12. 2020

Filiálky:
Svibice (26 účastníků) 7:30 hod. polsky Horní Žukov (20 účastníků) 7:30 hod. česky
Mosty (10 účastníků) 9:00 hod. česky Zpupná Lhota (22 účastníků) 9:00 hod. polsky
      Koňákov (26 účastníků) 10:30 hod. česky

Číst dál...

Za život otce adama chceme společně chválit Pána mší svatou

Milí farníci,

Jelikož pro většinu z vás, kvůli protiepidemickým opatřením, nebude možné zúčastnit se osobně pohřebních obřadů otce Adama, chceme vám nabídnout příležitost k prožití mše svaté, kterou budeme za něj společně sloužit, a to ve čtvrtek 17.12. ve 15:30 hod. ve farním kostele v jazyce českém a v sobotu ve 14:00 hod. v jazyce polském, symbolicky, právě v době pohřební mše svaté v jeho rodném Bukovci.

Číst dál...